-1 C
Staphorst
donderdag 7 december 2023
Home Blog

Beetje dom: Turken die Turken willen uitzetten

0

Nadat de Turkse president Erdogan de spannende presidentsverkiezingen had gewonnen, liet Geert Wilders via Twitter weten dat hij veel berichten had ontvangen van Turken uit Turkije en Nederland die zich zorgen maakten over de winst van Erdogan.

Dat Wilders en Erdogan geen vrienden zijn, is in Nederland en Turkije geen nieuws. Nieuws is dat de leider van een politieke partij denkt het op te kunnen nemen voor vooral ‘seculiere’ inwoners van Turkije in Nederland, over de lange arm gesproken.

Dat ‘seculiere’ Turken in Turkije en in Nederland aan Wilders vragen om Nederlandse Turken het land uit te zetten omdat zij gebruik hadden gemaakt van hun democratisch recht om op Erdogan te stemmen, is een beetje dom.

Hun actie laat zien dat deze ‘seculiere’ Turken niet echt democratisch zijn zoals zij beweren en denken te zijn. Blijkbaar vinden ze dat je alleen een democraat bent als je alleen van je democratische recht gebruik maakt om te stemmen op de partij of kandidaat die in hun ogen een democraat is.

Seculiere Turken moeten accepteren dat mede-Turken die op Erdogan en zijn AKP stemden dat doen op basis van een politiek programma dat hen aanspreekt. Zoals ook tegenstander op, presidentskandidaat Kilicdaroglu, dat doen.

Democratie is dat elke inwoner die stemgerechtigd is op de partij of kandidaat van zijn keuze mag stemmen. Sommigen vinden Erdogan goed, anderen Kilicdaroglu. Wie de meeste stemmen krijgt, is de winnaar. Na de verkiezingen gaan de winnaar en verliezer in het landsbelang samenwerken waar het kan.

Blijven zitten uit rancune en diepe haat is sowieso slecht voor de gezondheid. Vanuit Turkije of Nederland Geert Wilders vragen om Turken die in Nederland wonen en op Erdogan hebben gestemd het land uit te zetten is niet alleen een beetje dom, maar ook ondemocratisch. A

ls het Wilders ooit lukt om de Neder-Turken die op Erdogan hebben gestemd het land uit te zetten, dan zullen seculiere Turken ook ooit aan de beurt komen.

Minister-president Rutte bezoekt Marokko

0

Minister-president Rutte brengt op woensdag 21 juni een bezoek Marokko. Rutte wordt in Rabat ontvangen door regeringsleider Aziz Akhannouch. Zij spreken onder meer over het aantrekken van de economische banden tussen beide landen en belangrijke dossiers als migratie, multilaterale samenwerking en de veiligheid in de regio.

Tijdens een bijeenkomst met bedrijven staat samenwerking op het gebied van groene waterstof centraal. Ook zal een aantal overeenkomsten worden getekend over samenwerking in het kader van de Marokkaanse energietransitie.

Bij kennisinstelling NIMAR gaat de minister-president in gesprek met studenten over de rol van Marokko in de regio en de samenwerking met Europa. Het bezoek wordt afgesloten met een bijeenkomst met Nederlandse en Marokkaanse bedrijven en hoogwaardigheidsbekleders uit beide landen om de economische samenwerking tussen beide landen verder te versterken.

Het bezoek valt samen met de recente publicatie van de nieuwe Afrikastrategie van het kabinet waarin staat dat de banden met landen op het Afrikaanse continent worden versterkt en gewerkt wordt aan nieuwe partnerschappen. Ook sluit het bezoek aan bij de recent naar de Tweede Kamer gestuurde kabinetsbrief over inzet van energiediplomatie voor de toekomstige import van waterstof.

Westerbeke: “We moeten leren van onze fouten”

0

Fred Westerbeke, hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam, laat in een interview met de MoslimkrantTV weten dat racisten niet in zijn organisatie passen en eruit moeten. Ook vindt hij het jammer dat de discussie rondom het toelaten van het dragen van hoofdbedekking bij de politie een politieke lading heeft gekregen.

Aanleiding voor het interview met de MoslimkrantTV is o.a. de aanhoudende beschuldigingen van burgers, maatschappelijke organisaties en Rotterdamse gemeenteraadsleden aan politieagenten die zich niet altijd aan de wet houden.

In het interview maakt Westerbeke duidelijk dat de politie een lerende organisatie is die ook fouten maakt en daarvan probeert te leren. De politiechef van Rotterdam en omstreken zegt dat het hem pijn doet dat er collega’s zijn die lijden onder discriminatie en racisme binnen de organisatie.

De hoofdcommissaris hekelt de afrekencultuur in de samenleving. Hij vindt dat agenten die een fout maken en dat toegeven, een kans moeten krijgen om van hun fouten te leren.

Hoofdbedekking bij de politie
Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius heeft tijdens een debat in Tweede Kamer gezegd: “Zolang ik minister van Justitie en Veiligheid ben, zijn uniformen van de politie neutraal. Daar hoort geen hoofddoek of wat voor toevoeging dan ook bij. Daarom heet het uniform.”

Maar Westerbeke merkt dat ook binnen de politieorganisatie steeds meer agenten vinden dat hoofdbedekking toegelaten moet worden: “Het belangrijkste van het neutraal zijn, moet zitten in manier hoe we ons werk doen. Ik zit er veel genuanceerder in.”

Het gehele interview met Fred Westerbeke kun je terugvinden op het YouTube kanaal van de MoslimkrantTV via de link: https://youtube.com/watch?v=tbAc7Ft4Asc&feature=share

Donderdag 23 maart eerste dag Ramadan 2023

0

De Turkse Islamitische Stichting Nederland (Diyanet) en de Vereniging van Marokkaanse Imams Nederland hebben bekend gemaakt dat de eerste dag waarop de Ramadan dit jaar aanvangt, donderdag 22 maart zal zijn.

Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In de islam geldt deze maand als de heilige maand omdat het Heilige Boek van de moslims, de Koran, naar de profeet Mohammed neerdaalde. De vastenperiode van 29 of 30 dagen (afhankelijk van maanstand) geldt als een periode van inkeer, waarin tussen de dageraad ruim vóór zonsopkomst (fajr) en bij zonsondergang (maghrib) door praktiserende moslims -voor zover zij daarvan niet vrijgesteld zijn – gevast wordt.

Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam. Naast het vasten, verrichten praktiserende moslims vrijwillig extra islamitisch gebeden (salaat), niet te verwarren met christelijke gebeden, die gedurende de nacht worden verricht. Dit zijn de Tarawih gebeden. Moslims verrichten gedurende deze maand extra islamitische gebeden vanwege zegeningen van de heiligheid van de maand. Naast een maand van bezinning is Ramadan een maand waarin extra aandacht geschonken wordt aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.

Volgens de islam leert vasten de mens zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Het leert de mens de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien.

Voor zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen (die de puberteit nog niet bereikt hebben), reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid of vertragend werkt op herstel van een ziekte, wordt een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet te vasten, hoewel het inhalen ervan (indien dat mogelijk is) wel wordt aangemoedigd.

Tijdens de maand Ramadan proberen praktiserende moslims de gehele koran te lezen.

Advies tegen overheidsdiscriminatie

0

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), het College voor de Rechten van de Mens en de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme adviseren minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om rechtsbescherming tegen discriminatie door de overheid ‘eenzijdig overheidshandelen’ onder de Algemene wet gelijke behandeling te laten vallen waardoor burgers betere rechtsbescherming krijgen als zij zich door de overheid gediscrimineerd voelen.

Mensen die zich gediscrimineerd voelen door een werkgever of door een bedrijf dat diensten aanbiedt kunnen die klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Discriminatie bij arbeid, op school en bij het aanbod van goederen en diensten is verboden. Maar bij veel vormen van handelen door de overheid – het ‘eenzijdig overheidshandelen’ – kan dat nog niet. Denk aan selectie met risicoprofielen voor controle op belastingaangiften of aan de politie die mensen op straat staande houdt voor controles. Over deze klachten kon geen oordeel van het College voor de Rechten van de Mens worden gevraagd.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), het College voor de Rechten van de Mens en de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme: “Dat het makkelijker is om te klagen over discriminatie door een bedrijf of een school dan over discriminatie door de overheid is niet goed meer uit te leggen.” In de samenleving is momenteel een stevig debat over discriminatie en institutioneel racisme gaande. Ook overheden kunnen discrimineren; zij zijn daarvoor niet immuun. Daarom is het tijd voor een krachtig signaal dat geen enkele instantie mag discrimineren: “Trek de rechtsbescherming gelijk en breng ‘eenzijdig overheidshandelen’ onder de Algemene wet gelijke behandeling.”

Koningin Máxima bezoekt Marokko

0

Koningin Máxima bezoekt van maandag 20 tot en met donderdag 23 maart het Koninkrijk Marokko in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. De thema’s van het bezoek zijn fintech, inclusieve groene financiering en het ontwikkelen van digitale betalingssystemen voor het bevorderen van financiële inclusie.

Marokko heeft sinds 2019 een nationale strategie voor financiële inclusie (NSFI). Eén van de doelen van de NSFI is dat eind dit jaar 50% van de volwassenen een bankrekening heeft, oplopend tot 75% in 2030.

Koningin Máxima legt aan het begin van de reis veldbezoeken af om uit eerste hand te horen wat de impact is van financiële diensten op levens van mensen en hoe dit bijdraagt aan hun financiële gezondheid. Het gaat om projecten die ondernemers verzekeren tegen calamiteiten en kleine buurtsupermarkten bestaanszekerheid geven vanwege hun sociale functie. De meeste projecten die zij bezoekt bieden hun financiële diensten aan via apps. Deze zijn gebruiksvriendelijk en afgestemd op de specifieke behoeften van klanten.

In Rabat en Casablanca spreekt Koningin Máxima met regeringsvertegenwoordigers, internationale ontwikkelingsorganisaties, financiële instellingen en non-profitorganisaties over wat er tot nu toe is bereikt en wat er gedaan kan worden om nog meer mensen te laten aansluiten bij veilige en betaalbare digitale financiële diensten. Fintech, digitale innovaties in financiële diensten, biedt ondernemers betaalbare leningen en verzekeringen om te kunnen groeien en zichzelf te beschermen.

In Marokko krijgen huishoudens regelmatig geld van familieleden die in het buitenland werken. Mensen in afgelegen gebieden moeten soms lange afstanden afleggen naar het dichtstbijzijnde geldkantoor om het geld op te kunnen nemen. Een digitale bankrekening maakt dit makkelijker.

Er zijn bilaterale gesprekken voorzien met het hoofd van de regering, Aziz Akhannouch, de gouverneur van de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, de secretaris-generaal van de regering, Mohamed El Hajoui, de minister van Economie en Financiën, Nadia Fettah Alaoui, de minister van Industrie en Handel, Ryad Mezzour, de afgevaardigde minister voor Digitale Transitie en Bestuurlijke Hervorming, Ghita Mezzour, en de president van de Moroccan Capital Market Authority, Nezha Hayat.

Het is de eerste keer dat Koningin Máxima Marokko bezoekt in haar VN -functie. In haar delegatie zit een aantal vertegenwoordigers van de Reference Group met wie zij sinds 2009 samenwerkt; Alliance for Financial Inclusion, Consultative Group to Assist the Poor en de Wereldbank.

Raad van State stelt vragen over Nederlands inburgeringsstelsel

0

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een verwijzingsuitspraak van vandaag (15 maart 2023) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Europees Hof weten of het Nederlandse inburgeringsstelsel voldoet aan de Europese Kwalificatierichtlijn.

De Europese Kwalificatierichtlijn verplicht EU-lidstaten om asielstatushouders toegang te bieden tot integratieprogramma’s. Uitgangspunt van de Nederlandse Wet inburgering is dat vreemdelingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen inburgering en dat zij zelf de kosten van de inburgeringscursussen en de examens moeten betalen.

Kan de minister asielstatushouders een inburgeringsplicht opleggen met een boete als stok achter de deur?. Uit de Europese Kwalificatierichtlijn volgt namelijk alleen dat asielstatushouders een recht hebben op toegang tot integratievoorzieningen. In het Nederlandse stelsel is dit vertaald in een plicht voor asielstatushouders om in te burgeren. Ook vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak aan het Hof van Justitie of het uitgangspunt dat asielstatushouders de volledige kosten van de integratievoorzieningen moeten betalen, in lijn is met Europese Kwalificatierichtlijn. En of het daarbij uitmaakt dat asielstatushouders een lening kunnen aanvragen die wordt kwijtgescholden als zij op tijd hun inburgeringsexamen behalen. Ten slotte wil de Afdeling bestuursrechtspraak van het Hof weten of het terugbetalen van zo’n hoge lening en de hoogte van de boete de integratie van asielstatushouders belemmeren.

Achtergrond van de rechtszaak
Een Eritrese man heeft in Nederland een asielvergunning gekregen. Asielstatushouders zijn in Nederland verplicht om binnen een bepaalde termijn het inburgeringsexamen te halen. De man heeft het examen niet op tijd behaald en is ook niet binnen de termijn vrijgesteld of ontheven van de inburgeringsplicht. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hem een boete opgelegd van € 500. Ook moet de man de lening van € 10.000 die hij met de overheid had afgesloten, volledig terugbetalen.

Het Nederlandse inburgeringsstelsel
Uitgangspunt van de Wet inburgering 2013 is dat vreemdelingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen inburgering en dat zij zelf de kosten van de inburgeringscursussen en de examens moeten betalen. Zij kunnen voor deze kosten bij de overheid wel een lening afsluiten van maximaal € 10.000. Asielstatushouders die op tijd het inburgeringsexamen halen of op tijd zijn vrijgesteld of ontheven van hun inburgeringsplicht, hoeven de lening vervolgens niet terug te betalen. Als zij niet op tijd aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, moeten ze in beginsel de hele lening terugbetalen.

Nieuwe Wet inburgering
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking getreden. In het nieuwe stelsel hoeven asielstatushouders de inburgeringscursussen en de examens niet meer zelf te betalen en hoeven zij dus hiervoor ook geen lening af te sluiten. Wel blijft de inburgeringsplicht bestaan en kunnen asielstatushouders op verschillende momenten boetes krijgen. De antwoorden van het Hof van Justitie zijn dus ook van belang voor de nieuwe wet.

Schorsing van de behandeling
De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de verdere behandeling van deze zaak in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van de zaak voortzetten en uiteindelijk een definitieve uitspraak doen in deze zaak.

BORRELNOOTJEZ. Groter, bruter en met meer bombarie

0

Theatergezelschap BORRELNOOTJEZ ging in 2019 op tournee met ‘Duzyem Show’. Ze bespeelden de grote zalen. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht waren in korte tijd uitverkocht. Maar Covid gooide roet in het eten en de show werd noodgedwongen in de vrieskast gestopt.

Drie jaar later zijn ze ontdooid en springlevend. Klaar om de ‘Duzyem Show’ voort te zetten. Groter, bruter en met meer bombarie, transformeren Hamza en Khalid in zoveel typetjes dat Barbapapa er nog een puntje aan kan zuigen.

Hamza en Khalid passeren de revue met tal van typetjes en maken er een bont feestje van. Van lifestyle, via muziek naar nostalgie. Je gaat gegarandeerd schaterlachend en gedesoriënteerd de deur weer uit. Zorg dat je erbij bent!

BORRELNOOTJEZ treedt op woensdag 14 en donderdag 15 maart 2023 in Theater Zuidplein. Voor meer informatie en toegangskaarten kaarten: https://www.theaterzuidplein.nl/agenda/1358/Duzyem_Show/BORRELNOOTJEZ

Eerste Mohamed Rabbae-lezing groot succes

0

De eerste Mohamed Rabbae-lezing dat op 7 maart werd gehouden in Rotterdam werd bijgewoond door ruim 320 mensen uit alle sectoren van de samenleving. Het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) organiseerde deze lezing in samenwerking met Debatpodium Arminius en de Moslimkrant.

Oud-politicus en mensenrechten activist Mohamed Rabbae (1941 – 2022) is de eerste Marokkaanse Nederlander die in de geschiedenis van Nederland naar wie een lezing is genoemd.

Politici en oud-politici uit de Eerste en Tweede Kamer, het Europese parlement, van verschillende gemeenten uit heel Nederland, academici van verschillende universiteiten, docenten van hogescholen, ambtenaren van verschillende ministeries en gemeenten woonden de lezing bij, samen met verschillende sleutelfiguren uit verschillende minderheidsgroepen.

De avond begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan alle doden van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Burgemeester Ahmed Marcouch, Arnhem. Foto: Juan Sebastian Echeverry Gonzalez.

De eerste Mohamed Rabbae-lezing werd officieel geopend door de burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch: “Ik hoop dat wij als erfgenamen van Rabbae bondgenoten vinden in elkaar om mensen op te tillen tot een menswaardig bestaan. Om tegenover de angsten onze eigen identiteit te verliezen, het vertrouwen in Nederland vaste grond te geven. Voor een veilig en vrij leven. Zoals dat een volwassen weerbare democratie betaamt. Voor alle Nederlanders.”

Marcouch heeft aan het Landelijk Beraad Marokkanen gevraagd om volgend jaar de jaarlijkse Mohamed Rabbae Lezing in Arnhem te vervolgen.

Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. Foto: Juan Sebastian Echeverry Gonzalez.

De eerste Rabbae Lezing werd verzorgd door Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. De Graaf: “Het debat moet worden gevoerd over de weerbaarheid van onze rechtsstaat. Dan hebben we het niet alleen over de transparantie van politieke partijen, maar ook over de bestrijding van (deep) fake news, cyberveiligheid, vroegtijdig interveniëren in activiteiten die de rechtsstaat ondermijnen of daartoe oproepen. En natuurlijk de bestrijding van alle vormen van discriminatie op alle gronden. De staat zal zich krachtig moeten weren tegen aanzetten tot haat – al dan niet via hondenfluitjes – en geweld tegen moslims, joden, mensen met een andere herkomst, wie dan ook. De democratische rechtsstaat moet een sterke staat willen zijn die bestand is tegen bewust bederf.”

Na de lezing werd door oud-bestuurder en leiderschapscoach Fatima Elatik stil gestaan bij de overleden vrienden en strijders van het eerste uur met wie Mohamed streed voor gelijke rechten, internationale solidariteit, politieke participatie en het legaliseren van toen veel illegalen.

Ahmed Marcouch, Rolien Sasse, Rabin Baldewsingh. Foto: Juan Sebastian Echeverry Gonzalez.

De avond werd afgesloten met een paneldiscussie waar burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en Rolien Sasse, Algemeen directeur PAX deel aan hebben genomen.

Ila Kasem: Foto: Het Prins Claus Fonds.

Het Landelijk Beraad Marokkanen gaat naar aanleiding van de eerste Mohamed Rabbae-lezing een boek uitgeven met de openingsspeech van Ahmed Marcouch en de lezing van Thom de Graaf. Jaarlijks zal voor het boek een succesvolle Marokkaanse Nederlander gevraagd worden om een gastbijdrage te leveren. Dit jaar is de keuze van het bestuur van het LBM gevallen op Abdelilah Kasem (roepnaam Ila), managing partner bij organisatieadviesbureau Van de Bunt, tevens voorzitter van het Prins Claus Fonds en tot 2020 voorzitter van Amnesty International. Kasem staat in de top-200 van meest invloedrijke Nederlanders van de Volkskrant.

Rolien Sasse 3e panellid Mohamed Rabbae Lezing

0

Rolien Sasse, algemeen directeur van Pax, gaat deelnemen aan de eerste Mohamed Rabbae Lezing, een initiatief van het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) in samenwerking met Debatpodium Arminius en de Moslimkrant.

Naast burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, is Sasse de derde gast die deel zal nemen aan de paneldiscussie. Rechtsstaat, racisme, discriminatie en inclusie en solidariteit tussen verschillende maatschappelijk organisaties zijn onderwerp van discussie na afloop van de lezing die de vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf aftrapt.

De paneldiscussie wordt gemodereerd door journalist en programmamaker Hasna El Maroudi. De Lezing vindt op 7 maart 2023 plaats in debatpodium Arminius in Rotterdam.

Sasse heeft een lange staat van dienst in diverse leidinggevende functies in de internationale samenwerking, met speciale focus op de relatie tussen water, klimaat en conflict. De algemeen directeur van PAX heeft vanuit haar expertise als mediator ervaring met conflictmanagement.

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland die werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doet PAX in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Toegangskaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar via: https://arminius.nl/mohamed-rabbae-lezing-door-thom-de-graaf/