donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Maandag 11 maart eerste dag Ramadan 2024

Nederlandse moslimorganisaties hebben bekend gemaakt dat de eerste dag waarop de Ramadan dit jaar aanvangt, maandag 11 maart 2024 zal zijn.

Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In de islam geldt deze maand als de heilige maand omdat het Heilige Boek van de moslims, de Koran, naar de profeet Mohammed neerdaalde. De vastenperiode van 29 of 30 dagen (afhankelijk van maanstand) geldt als een periode van inkeer, waarin tussen de dageraad ruim vóór zonsopkomst (fajr) en bij zonsondergang (maghrib) door praktiserende moslims -voor zover zij daarvan niet vrijgesteld zijn – gevast wordt.

Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam. Naast het vasten, verrichten praktiserende moslims vrijwillig extra islamitisch gebeden (salaat), niet te verwarren met christelijke gebeden, die gedurende de nacht worden verricht. Dit zijn de Tarawih gebeden. Moslims verrichten gedurende deze maand extra islamitische gebeden vanwege zegeningen van de heiligheid van de maand. Naast een maand van bezinning is Ramadan een maand waarin extra aandacht geschonken wordt aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.

Volgens de islam leert vasten de mens zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Het leert de mens de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien.

Voor zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen (die de puberteit nog niet bereikt hebben), reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid of vertragend werkt op herstel van een ziekte, wordt een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet te vasten, hoewel het inhalen ervan (indien dat mogelijk is) wel wordt aangemoedigd.

Tijdens de maand Ramadan proberen praktiserende moslims de gehele koran te lezen.