Grapperhaus: ‘De rechtsstaat is onaantastbaar en niet onderhandelbaar’

  0
  469
  Prof. mr. dr. Ferdinand B.J. Grapperhaus, deeltijdhoogleraar Rechtsstaat, Samenleving en Rechtspraktijk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

  Op 7 maart, werd de tweede Mohamed Rabbae-lezing gehouden door oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

  De deeltijdhoogleraar rechtsstaat, samenleving en rechtspraktijk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) verzorgde de lezing onder de titel: ‘Over de rechtsstaat onderhandelen wij niet.’

  Meer dan 175 mensen bezochten de lezing in de Arminiuskerk in Rotterdam. De Rabbae-lezing wordt georganiseerd door het Landelijk Beraad Marokkanen (LBM) in samenwerking met Debatpodium Arminius en de Moslimkrant.

  Hieronder volgt een samenvatting van de lezing.

  De lezing “Over de rechtsstaat valt niet te onderhandelen” raakt aan de kern van een actueel en essentieel debat in Nederland. Gegeven de recente politieke ontwikkelingen waarin de grondbeginselen van onze rechtsstaat centraal stonden tijdens kabinetsformaties, benadrukt Ferd Grapperhaus dat de rechtsstaat onaantastbaar en niet onderhandelbaar blijft, ongeacht de politieke klimaatverandering.

  De lezing werpt licht op de invloed van immigratie, beginnend met de gastarbeiders uit de jaren zestig tot de recente toename van het migratiesaldo door de komst van vluchtelingen uit onder andere Oekraïne. Deze historische context wordt verbonden met het huidige maatschappelijke debat over integratie, inburgering en het behoud van onze welvaart en sociale vrede, zoals recent besproken door de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050.

  De lezing gaat ook in op de zelfreflectie die de rechtsstaat kenmerkt, zoals aangetoond door de parlementaire enquête naar het fraudebeleid van de overheid en de juridische ontwikkelingen die ambtenaren ter verantwoording roepen voor discriminerend gedrag.

  De actuele Nederlandse identiteit wordt gepresenteerd als een mozaïek van culturen en geschiedenissen die verenigd zijn onder de paraplu van de rechtsstaat. Deze identiteit staat open voor bijdragen van nieuwkomers, wat Nederland heeft geholpen om een prominente plek op de wereldkaart te verwerven.

  Ferd Grapperhaus benadrukt dat de gezamenlijke strijd tegen klimaatverandering een actuele beproeving is die Nederlanders van alle achtergronden samenbrengt en illustreert dat gedeelde uitdagingen als deze een vernieuwde gezamenlijke identiteit kunnen smeden.

  Dit pleidooi voor de rechtsstaat als fundament van onze samenleving is uiterst relevant in het huidige tijdperk, waarin de sociale cohesie en het multiculturele weefsel van Nederland voortdurend worden getest door zowel binnenlandse als internationale gebeurtenissen. Het vertrouwen in de veerkracht en rechtvaardigheid van de rechtsstaat is een baken van hoop en richting in een periode van verandering en onzekerheid.