7.9 C
Staphorst
dinsdag 16 april 2024

VAE verkozen tot VN-Mensenrechtenraad

De Emiraten hebben afgelopen week tijdens een geheime stemming onder leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 180 stemmen behaald van landen die tot de Azië-Pacific-groep behoren. Het zal een zittingsperiode van drie jaar in de raad van 2022 tot 2024.

Dr. Anwar Gargash, diplomatiek adviseur van president Sheikh Khalifa en voorzitter van het National Human Rights Committee, zei dat de prestatie een bewijs is van het cruciale werk dat in de VAE wordt verricht om de mensenrechten te versterken.

“De staat van dienst van de VAE in dit zeer belangrijke internationale dossier beperkt zich niet tot de bescherming en bevordering van politieke, economische en sociale rechten, maar omvat ook het succesvolle model van de staat op gebieden als empowerment van vrouwen, religieuze en etnische tolerantie, rechtsstelsel, arbeidsrechten, het bestrijden van mensenhandel en andere belangrijke gerelateerde problemen”, zei Dr. Gargash.

“De VAE-samenleving is gebaseerd op kernwaarden als evenwicht en steun voor gerechtigheid, waar meer dan 200 nationaliteiten naast elkaar bestaan ​​en genieten van de vrijheid om hun burgerrechten uit te oefenen onder een efficiënt rechtssysteem dat regionaal op de eerste plaats komt volgens relevante internationale indices.”

Gargash speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van het nationale actieplan voor de mensenrechten in de VAE. In december lanceerde het Nationale Mensenrechtencomité de eerste fase van een consultatieproces om het plan voor te bereiden. In april keurde de Federale Nationale Raad een wet goed tot oprichting van de Nationale Commissie voor Mensenrechten in de VAE.

De VAE werd tussen 2013 en 2018 voor twee opeenvolgende termijnen gekozen in de Mensenrechtenraad. Leden van de raad, bestaande uit 47 landen, dienen voor een periode van drie jaar en komen niet in aanmerking voor onmiddellijke herverkiezing na twee opeenvolgende ambtstermijnen.