donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Twee belangrijke redenen voor moslims om te stemmen

Ondanks dat de betrokkenheid van de moslimgemeenschap bij de verkiezingen de laatste jaren steeg, hoor ik helaas bij elke verkiezing een negatief geluid van een kleine groep moslims die tegen het stemmen is. Natuurlijk is wel of niet stemmen een eigen keuze.

Ik richt mij hier op een groep moslims die stemmen als haram (verboden zaak) verklaren en mensen die voor het stemmen zijn, beschuldigen van het plegen van een van de grootste zonden. Volgens deze groep kan het stemmen en het aansporen van mensen om te stemmen zelfs leiden tot Alkufr (ongeloof). Dit betekent dat de moslim door het stemmen buiten de Islam valt!

Gelukkig is deze groep erg klein en vertegenwoordigen zij bij lange na niet de meerderheid van de moslimgemeenschap. Deze visie is bijna verdwenen in alle Islamitische landen. Overal wordt er gestemd, ook in landen waarin duizenden Islamgeleerden zijn.

Zaken verbieden in de naam van de Islam doe je alleen op basis van authentieke duidelijke bewijzen uit de Koran en de Soenna en niet op basis van vermoedens en gevoelens.

Allah zegt in de koran: “En zegt niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: “Dit is toegestaan en dat is verboden,” om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.” Hoofdstuk 16 Vers 116.

In Nederland en ook in Europa, zijn deze verkeerde ideeën jammer genoeg nog niet helemaal verdwenen. Deze extreme ideeën en gedachten vormen een van de grootste uitdagingen voor ons als moslimgemeenschap en als maatschappij. Deze gedachten belemmeren en vertragen de ontwikkeling en de integratie van de moslimgemeenschap in de maatschappij. Daarom dienen we samen deze gedachten, die proberen de moslimgemeenschap van de rest van de maatschappij uit te sluiten, te bestrijden op een wijze manier en met goede argumenten.

Beste lezers en in het bijzonder de moslims, om twee belangrijke redenen, raad ik u aan om te gaan stemmen:

Teken van goed burgerschap

Het burgerschap van moslims die in het Westen (o.a. Nederland) leven, wordt vaak  in twijfel getrokken. Er wordt gezegd dat de moslims niet loyaal zouden zijn aan het land waarin ze wonen.

Mensen die een negatieve houding tegenover ons als moslimgemeenschap hebben en onze vrijheid van godsdienst willen beperken en onze positie zwakker willen maken, misbruiken alle verkeerde standpunten en gedragingen van sommige moslims om hun doelen te bereiken, namelijk de maatschappij laten twijfelen aan het burgerschap van de gehele moslimgemeenschap en hun loyaliteit aan het land!

We zijn burgers van het land waar we wonen. Ons burgerschap dient tot uiting te komen in onze daden en standpunten! Burgerschap verdien je niet door jouw naam, jouw geloof of jouw huidskleur. Burgerschap verdien je door wat jij voor het land betekent en door het meedoen in de samenleving.

Betrokken zijn bij de verkiezingen is dus een teken van een goed burgerschap. Een compleet en volmaakt burgerschap is voor iedereen van ons vereist. Het is anders ook niet eerlijk om zoveel van het land en van de maatschappij te verwachten als je zelf niets terugdoet voor de maatschappij!

Belangen moslimgemeenschap behartigen
Niemand van ons ontkent dat wij als moslimgemeenschap veel rechten hebben in dit land. We praktiseren ons geloof zoals we het wensen. We hebben dezelfde rechten als alle andere burgers en daarvoor zijn we het land dankbaar.

We betreuren het ten zeerste wanneer er misbruik wordt gemaakt van deze rechten om schade toe te brengen aan ons land of aan de maatschappij. Onze overtuiging en onze visie is: het land dat ons al deze mogelijkheden biedt, dient beschermd en bedankt te worden en niet andersom!

De Islam is voor dankbaarheid en is tegen bedrog. De profeet heeft gezegd: “Als iemand jou een voordeel brengt of goed behandeld, dan dien je hem/haar te bedanken. Als je niets hebt om diegene te bedanken dan dien je smeekbedes te doen totdat je het idee hebt dat je hem/haar bedankt hebt.” Overgeleverd door Aboe Dawoed.

Het feit dat een paar mensen of groepen uit de islamitische gemeenschap deze vrijheid van godsdienst misbruiken, is geen reden om ons onze rechten te ontnemen of er zelfs maar aan te denken!

We merken dat bij elke verkiezingen die plaatsvinden in Nederland, er veel wordt gediscussieerd over de positie van de islam (islamdebat!) en de rechten van de moslims. Veel moslims maken zich zorgen om de vrijheid van hun godsdienst. Ze zien dat deze vrijheid wordt bedreigd en ze zijn bang dat hun rechten ontnomen zullen worden!

Men vraagt zichzelf af: wat wordt er allemaal van ons verwacht als moslimgemeenschap? En hoeveel zal deze maatschappij nog verharden en welke gevolgen zal dit hebben? En wat gebeurt er als de partij die een vijandige houding tegenover de islam heeft aan de macht komt?

Deze situatie baart ons zorgen voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen, met name hun islamitische identiteit. Deze zorgen moeten we met elkaar delen en ook met de rest van de maatschappij om samen te voorkomen dat deze zorgen ooit een feit zullen worden.

Stemmen is een belangrijk middel om onze belangen te behartigen. Ons belang als moslimgemeenschap is een onderdeel van het belang van onze land. Wanneer het niet goed gaat met onze land dan gaat het ook niet goed met onze gemeenschap. Wanneer het niet goed gaat met Nederland dan gaat het ook niet goed met alle moslims in het land.

Naast dit (mee doen aan de politiek), dienen we er overtuigd van te zijn dat wij zelf degenen zijn die onze positie bepalen. Ongeacht wat de anderen voor ons plannen en wensen, de verandering van onze situatie blijft afhankelijk van onze manier van denken en handelen.

Allah zegt in de koran: Voorwaar, Allah verandert de (goede) toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen. Hoofdstuk 13 Vers 11.
In plaats van dat wij zo veel aandacht geven aan wat de ander voor ons kan betekenen, dienen we onszelf eerst af te vragen wat wij voor onszelf en voor elkaar als gemeenschap kunnen betekenen. Begin daarom bij jezelf. Ga stemmen!