donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Radicalisering en jihadisme aanpak stigmatiserend voor moslims

Een gebrek aan informatie over radicaliserende inwoners van landelijke partijen belemmert gemeenten in hun aanpak om radicalisering tegen te gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden. Ook wringt de ‘signaleringsfunctie’ van radicalisering met de vertrouwensband tussen gemeente en inwoners.

 Effecten op gemeentelijk niveau
Lili-Anne De Jongh deed afstudeeronderzoek voor haar masteropleiding Politicologie. Ze onderzocht de effecten van de aanpak van radicalisering op gemeentelijk niveau en sprak met diverse gemeenten, lokale welzijnsorganisaties en wijkagenten over hun rol bij radicaliserende inwoners.

Gemeenten werken bij deze maatregelen samen met een aantal landelijke partners zoals het OM, de NCTV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Gebrekkige informatie-uitwisseling
De respondenten gaven te kennen dat een gebrekkige informatie-uitwisseling van landelijke partijen de uitvoering van de gemeentelijke taken op dit gebied in de weg zit. ‘Gemeenten begrijpen goed dat niet alle informatie gedeeld kan en mag worden, maar het belemmert hen wel bij het uitvoeren van hun taken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat bepaalde gebeurtenissen met geradicaliseerde inwoners niet bekendgemaakt worden aan de gemeente’, aldus De Jongh.

Preventie en signaleringsfunctie wringen
Voor gemeenten ligt de nadruk bij het tegengaan van radicalisering op preventie, maar tegelijkertijd is er in sommige gevallen ook een ‘repressieve’ taak.

De gemeenten proberen volgens De Jongh de nadruk toch vooral op preventie te leggen door persoonlijk contact te onderhouden met inwoners en bezoeken af te leggen. 

Stigmatisering
De respondenten gaven daarnaast ook aan dat ze zich bewust zijn van het gevaar van eventuele stigmatisering van de moslimgemeenschap. ‘Er is door het tegengaan van radicalisering onbedoeld of bedoeld extra aandacht voor de moslimgemeenschap.

Daarbij wordt de moslimgemeenschap als geheel ook beschouwd als potentiële individuen die zouden kunnen radicaliseren. De respondenten van dit onderzoek zijn zich echter zeer bewust van dat feit. Hierdoor zijn zij op zoek naar alternatieve mogelijkheden om hun kijk op radicalisering en jihadisme aan te passen.

Klik hieronder voor het vollidige onderzoek van Lili-Anne De Jongh.

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2015/201507-master-thesis-lili-anne-de-jongh_0.pdf