Nederlanders: wel begaan, niet verantwoordelijk voor vluchtelingen

0
120

Nederlanders lijken begaan met het lot van oorlogsvluchtelingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Kaleidos Research, het onderzoeksbureau op het terrein van mondiale vraagstukken.

Bijna de helft is het ermee eens dat Nederland altijd migranten moet blijven toelaten die een veilige verblijfplaats nodig hebben.

Ook steunt de helft het verlenen van een verblijfsvergunning als het gaat om oorlogsvluchtelingen, gezinshereniging of migranten die in eigen land worden bedreigd wegens hun religieuze of politieke standpunten dan wel hun seksuele voorkeur economische migranten zijn minder welkom. 

Gedeelde verantwoordelijkheid, maar wel op vrijwillige basis 
Nederlanders zijn op het eerste oog solidair als het gaat om het delen van de verantwoordelijkheid voor het oplossen van de problemen rondom bootmigranten in Europa. De meerderheid van de Nederlanders voelt niks voor een bijdrage aan de kosten van reddingoperaties of het verplicht opvangen van een deel van de vluchtelingen die aankomen in Zuid-Europa. Zuid-Europese landen hoeven volgens Nederlanders dus niet de last alleen te dragen, maar dit betekent niet dat ze vinden dat ook Nederland een deel van deze last op zich moet nemen.

Strenge grenscontroles goede oplossing 
De meerderheid van de Nederlanders (60%) wijst de stelling af dat het Nederlandse asielbeleid te streng is. 7 op de 10 Nederlanders vindt het stimuleren van de economie in ontwikkelingslanden de beste manier om migratie naar Nederland tegen te gaan. Onderzoek laat echter zien dat zowel strengere grenscontroles als het stimuleren van ontwikkeling in herkomstlanden migratie niet per definitie verminderen. Sterker nog; het kan ook een tegenovergesteld effect hebben. 

Overschatting druk asielaanvragen 
Twee op de 5 Nederlanders denkt dat migranten die zich hier vestigen banen af pakken. Slechts 1 op de 5 vindt migranten een verrijking voor de samenleving. Deze terughoudendheid van Nederlanders komt mogelijk voort uit het beeld dat men heeft van de asieldruk op Nederland. Nederlanders schatten het aantal asielaanvragen vrij hoog in. Het merendeel is er –onterecht- van overtuigd dat Nederland (veel) meer aanvragen te verwerken krijgt dan de omringende landen.

Ingebeelde immigratie 
De verschillen tussen zowel groepen Nederlanders als tussen verschillende meetmomenten, geven aan dat we niet kunnen negeren dat het begrip ‘migratie’ of ‘vluchteling’ een bepaalde lading heeft, die per persoon en per moment verschilt. Opvattingen over migratie gaan vaak vooral over het beeld dat men in het hoofd over migratie heeft gevormd. Dit beeld doet niet altijd recht aan de werkelijkheid. 

Het rapport is te downloaden op: http://cdn.oneworld.nl/sites/oneworld.nl/files/nederlanders_en_migratie_2015.pdf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in