Moslims, gebruik uw stem in het Israël-Palestina conflict

0
197

Politici wordt vaak verweten dat zij vooral mee resoneren met de waan van de dag. Wanneer het conflict tussen Israël en Palestina op tafel ligt, gebeurt precies hetzelfde. 

Dan wordt ook niet geluisterd naar het internationaal recht, niet naar de principes van onze staatsinrichting of het eigen geweten en evenmin naar hun partijwaarden en -normen. Ze luisteren dan ook niet naar de overgrote meerderheid van de Nederlandse kiezers.

Vreemd, maar niet onverklaarbaar
Het overgrote merendeel van de kiezers wil vrede tussen Israël en Palestina. Zij willen dat de regering Israël harder aanpakt. Maar in het stemhokje wordt het kiesgedrag eerder bepaald door zorgen over werkgelegenheid, inkomen, pensioenen en veiligheid op straat, dan door de zorgen over vrede in het Midden-Oosten. Politici maken van de zo geschapen politieke ruimte gebruik om de wens van de kiezer te negeren. 

Ook dat is heel vreemd, maar er valt wat aan te doen
Orthodoxe christenen staan onwrikbaar achter het Joodse volk, gemakshalve gelijk aan de Joodse staat. Daarom zijn de Christen Unie [CU] en de Staatskundig-Gereformeerde Partij [SGP] als gesprekspartners nutteloos voor het bereiken van vrede tussen Israël en Palestina. Het CDA worstelt in dat conflict tussen overmatige Jodenliefde en gepaste naastenliefde met de Palestijnen. Nog steeds wint de eerste stroming. Daarmee belandt het CDA in de antivrede-groep in de Kamer waardoor we met een pro-Israël meerderheid zitten.

Een electoraal nauwelijks relevant groepje, de zionistische Joden, eist een onevenredig deel van de media-aandacht op en krijgt die ook. Ze schetsen een beeld van Israël als een op westerse waarden en normen gevestigde democratie, omringd door agressieve buurlanden, die op een tweede Holocaust uit zouden zijn. Vanwege de eerdere Holocaust wordt onze onvoorwaardelijke steun aan Israël geëist.

Gehoorzaam als de media zijn, overladen ze ons met een niet aflatende stroom berichten over het vreselijke lot van de Joden. De impliciete, en vaak ook expliciete boodschap is: in de Tweede Wereldoorlog lieten jullie ons in de steek, nu behoren jullie ons toevluchtsoort te respecteren en te beschermen.

De zionisten hebben daar veel succes mee gehad, zeker op het Binnenhof en op veel redactionele burelen. Ze hebben weten te maskeren dat de Israëlische werkelijkheid veel gruwelijker is. De hoofddoelstelling van het Israëlische regime is het vestigen van Eretz- of Groot-Israël, vrij van vreemde smetten.

De Palestijnen, de bedoeïenen en ook de Libanezen, betalen daarvoor een hoge prijs aan mensenlevens, vernietiging en roof van bezittingen en grondstoffen, vernederingen, gevangenisstraffen, gebrek aan economische en sociale ontplooiing. Kortom, er is geen uitzicht op een menswaardig bestaan.

Het is verbijsterend hoe westerse politici, inclusief de vrijwel gehele Nederlandse politieke klasse, zich deze leugens van de supporters van een uitzonderlijk misdadig regime laten aanleunen. 

Zoals de zionisten het grondwettelijke recht hebben hun ergerlijke misinformatie te etaleren, beschikken de Nederlandse moslims net zo goed over hun democratische rechten. Er zijn naar schatting 25.000 zionistisch georiënteerde Joden in Nederland. Het aantal kiesgerechtigden zal misschien 10.000 à 12.000 zijn. Dat is goed voor ongeveer een kwart van een Tweede Kamer-zetel, de kiesdeler.

De kiesdeler wordt berekend door het totaal aantal uitgebrachte stemmen te delen door het aantal van 150 Tweede Kamerzetels. Bij eerdere verkiezingen kwam de kiesdeler uit op ca. 50.000 stemmen. De stemmen van zionistische Joden in Nederland zijn ruim onvoldoende om zelfs maar één zetel te behalen. Het aantal uitgebrachte stemmen loopt bij de zetelverdelingen bijna weg in de afrondingsverschillen.

Het aantal moslims in Nederland daarentegen wordt geschat op ruim een miljoen en groeit. Laat 400.000 van hen kiesgerechtigd zijn. Als zij allemaal gaan stemmen, betekent dat zo’n 8 Kamerzetels.

Mijn advies ligt voor de hand: moslims, word lid van een politieke partij. Als u vrede wilt tussen Israël en Palestina en de Palestijnen en de bedoeïenen goed gezind bent, mijdt dan de partijen die voluit achter Israël staan: de VVD, de PVV, de CU en de SGP. Laat uw stem luid en duidelijk horen in vooral de PvdA, de SP, het CDA, D66 en GroenLinks. Zeg de Tweede Kamerleden dat zij gehouden zijn aan hun eed op de Grondwet die immers zegt dat het internationaal recht boven het Nederlandse gaat.

De hoogste internationale rechter, het Internationaal Gerechtshof, heeft op 9 juli 2004 recht gesproken. Het Hof zegt dat Israël de muur op Palestijnse grond moet afbreken en de getroffenen schadeloos stellen; Israël moet zich zonder voorwaarden vooraf, zonder voorafgaande onderhandelingen, zonder landruil, vreedzaam terugtrekken achter de bestandsgrens van 1967; Israël werd opgedragen zich te houden aan de mensenrechten en het oorlogsrecht. De VN-lidstaten dienen dit van Israël af te dwingen.

Eis van uw partij dat deze zich inzet om de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit te voeren. En: omdat Israël nooit naar het internationaal recht zal handelen, moet uw partij zware sancties op Israël opleggen, net zo lang tot het regime het internationaal recht zal respecteren en zal uitvoeren.

Laat uw politieke partij weten dat het u ernst is. U wilt bij de volgende verkiezingen wèl een Tweede Kamermeerderheid die vóór vrede op basis van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is. De partij van uw keuze dient daaraan gevolg te geven. Laat uw stem, in het belang van de vrede, horen.

Jan Wijenberg is oud-ambassadeur

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in