vrijdag 19 juli 2024
28 C
Staphorst

Gülenaanhangers 'emotionele en sociale' onder druk gezet

De Gülenbeweging in Nederland zet aanhangers tijdens bijeenkomsten onder druk om veel geld aan goede doelen te doneren. Slechts een deel van het geld zou bij die doelen aankomen.

Dat zeggen voormalige aanhangers van de prediker. Ook beweren ze dat de Gülenbeweging wel degelijk een hiërarchische structuur kent met afdelingen en sectoren. Dat meldt de Volkskrant.

De Volkskrant baseert zicht op gesprekken met zeven ‘uittreders’ van de beweging. Ze vertellen dat door het hele land geld-inzamelingsbijeenkomsten worden georganiseerd, vooral tijdens de ramadan. Tijdens die bijeenkomsten worden de Gülenaanhangers onder (emotionele en sociale) druk gezet om geld te doneren aan goede doelen.

Daarbij haalt de Gülenbeweging enorme bedragen op, deels contant. Soms wel meer dan een miljoen euro per bijeenkomst. Volgens de meeste uittreders komt een deel van het geld niet terecht bij de goede doelen waarvoor is ingezameld.

De zeven ‘uittreders’ schetsen een piramidevormige organisatie met aan de top een ‘opper-abi’; ‘abi’ betekent broer in het Turks. Hij zou rechtstreeks contact hebben met Fethullah Gülen zelf, die sinds 1999 in ballingschap leeft in de Verenigde Staten. Onder de opper-abi bevinden zich enkele prominente gülenisten. Allen mijden de publiciteit.

Volgens de zeven uittreders wordt het fundament van de piramide gelegd door eenvoudige zielen: arbeiders, mensen zonder kapitaal en invloed. ‘De handjes en voetjes’, in de woorden van een van hen, een werkloze kok.

Een niveau hoger zitten mensen met geld en gezag: veelal ondernemers. Daarboven staan abi’s. Zij leiden huiskamerbijeenkomsten, waar onder meer over het gedachtengoed van de prediker wordt gesproken. Ze besturen stichtingen, regio’s of zijn verantwoordelijk voor een sector. Er is een abi voor het onderwijs, voor de media, voor goede doelen en het bedrijfsleven.