0.9 C
Staphorst
zaterdag 3 december 2022
Home Blog

Is offeren verplicht voor moslims?

0

Vandaag vieren Nederlandse moslims het Offerfeest. Niet eerder hebben wij als redactie zoveel vragen ontvangen rondom het offeren van een offerdier. “Mag ik in plaats van een offerdier offeren in Nederland een bedrag doneren aan de armen in het buitenland?” luidde de vraag.

Maar eerst, waarom offeren moslims op de dag ‘Eid al Adha’, in Nederland en België ook wel bekend als het ‘Offerfeest’?.

Het Offerfeest of ‘het Grote Feest’ (Arabisch: Eid el Kabir) is het tweede officiële, erkende feest in de islam. Het offerfeest valt op de 10e dag van de Hadjmaand (Dhoe al-Hidzjah), na voltooiing van de hadjperiode in de stad Mekka, Saoedi Arabië.

Moslims offeren ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon Ismail te offeren voor God. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doden, sneed het mes niet. God de Barmhartige stuurde ter plekke de engel Djibriel (Gabriël) naar profeet Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen. Goed te vermelden dat de moslims met het offeren de profeet Ibrahim erkennen als een profeet zoals dit geldt voor alle profeten.

Moslims offeren een dier, vaak een schaap, koe, stier, kameel of een geit. Het offerdier moet aan bepaalde leeftijd voldoen, zo mogen baby dieren niet geofferd worden. Ook dieren hebben rechten in de islam. Het is in de moslimwereld voor zowel een man als een vrouw, die aan de voorgeschreven regels voldoen, toegestaan om het offerdier de kil te snijden. Het offeren van offerdieren mag niet eerder plaats vinden dan het Islamitisch Eid-gebed (Salaat Eid) en de Eid-preek door de imam in de moskee. In Nederland vindt het Eid-gebed meestal tussen 8:00 en 9:00 uur in de ochtend plaats.

Is het offeren een religieuze verplichting?
De Schriftgeleerden zijn het hier niet over eens. Zij verschillen van mening over de vraag of het offeren een religieuze plicht (Faridah) is, of Soennah (aanbevolen handeling). Hierover zijn twee uitspraken gedaan door de geleerden.

De eerste uitspraak is dat het offeren een plicht is. De tweede uitspraak is dat het een sterk aanbevolen Soennah is. Dit is de mening van de meerderheid. De geleerden zijn het wel met elkaar eens over dat het offeren deel uitmaakt van de islamitische rituelen.

Een bevestigde of aanbevolen Soennah is niet verplicht. Een voorbeeld hiervan is het volgende: de profeet vastte twee dagen op Ashura. Dit is een bevestigde en aanbevolen Soennah. Moslims wordt dus aanbevolen om op deze dagen te vasten, maar het is niet verplicht. Hetzelfde geldt voor de Dag van Arafah. De profeet vastte op deze dag (een bevestigde en aanbevolen Soennah), maar ook op deze dag zijn moslims niet verplicht om te vasten.

Er is zelfs een overlevering toegekend aan de geleerde Al-Hakim die beweert dat de metgezellen van de profeet, en later kaliefs, Aboe Bakr en Omar Ibn Al-Khattab tijdens hun regeerperiode niet offerden uit angst dat de gelovigen zou denken dat het een Faridah (religieuze verplichting) is en geen aanbevolen Sunnah.

De meerderheid van de Schriftgeleerden zijn het er over eens dat elke moslim die een gezin heeft en over de financiële mogelijkheid beschikt wordt aanbevolen om te offeren. Volwassen kinderen die het huis uit zijn door bijvoorbeeld studie, werk of die zelfstandig willen wonen en niet gehuwd zijn hoeven niet te offeren, zij vallen nog onder hun ouders. Een gescheiden man of vrouw met of zonder kinderen die alleen woont wordt aanbevolen om te offeren.

Een gezin of een alleenstaande ouder met of zonder kinderen die niet beschikt over de financiële middelen hoeft niet te offeren. Het is toegestaan om van familie of vrienden geld te lenen om een offerdier te kopen, mits men zonder probleem het geleend bedrag terug kan betalen. Het is verboden voor moslims om zichzelf financieel in de problemen te brengen door geld te lenen, om in dit geval een offerdier te kopen.

Offeren of doneren
Voor steeds meer moslims en in het bijzonder, alleenstaande vrouwen zonder kinderen of van wie de kinderen het huis uit zijn, is het gebruikelijk geworden om niet zelf een offerdier te laten offeren, maar om een geldsom over te maken naar familie of een stichting, zoals Islamic Relief Nederland, die het vlees geeft aan mensen in arme landen. De geldsom die overgemaakt wordt is vaak gelijk aan de prijs van een offerdier in het betreffende land. Deze kleine groep moslims neemt steeds meer toe in Nederland en wordt groter door bijvoorbeeld de veganmoslims die bewust geen vlees eten.

Dit jaar kostte een schaap gemiddeld 350 Euro. Veel moslims in Nederland, en zeker de jongeren vinden dit te duur. Veel moslims hebben dit jaar dus niet geofferd vanwege de hoge prijs. Zij vinden het heel belangrijk om juist tijdens het offerfeest stil te staan bij de mensen die het financieel minder hebben. Maar mag dit wel?

De geleerden verschillen hierover dus van mening. Een deel vindt dat je zelf moet offeren en als je daarnaast nog iemand anders gelukkig kunt maken dat dit mooi meegenomen is. Dit laatste wordt als Sadaka (vrijwillige gift/donatie) gezien. Een andere groep geleerden zegt dat het wel toegestaan is om geld te doneren mits het offerdier in jouw naam is geofferd. Wie het vlees dan eet doet er niet toe. Belangrijke kenmerk van de islam is de binding en solidariteit tussen rijken en armen te versterken en de armoede onder armen te verminderen.

Tot slot willen wij benadrukken hoe belangrijk de feestdag Eid is in ons geloof en dat we het belangrijk vinden voor de moslimgemeenschap om de waarde van het offeren in te blijven zien. Geld doneren is een mogelijkheid, maar hiermee vervul je alleen de religieuze plicht, en niet het religieuze ritueel.

RAM verplaatst vluchten van Schiphol naar Rotterdam

0

Royal Air Maroc verplaatst in de maand juli vluchten over van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. Door capaciteitsrestricties op de luchthaven in Amsterdam moeten alle luchtvaartmaatschappijen lijnvluchten verplaatsen, annuleren of een rem op de ticketverkoop zetten.

Eerder kozen onder andere Transavia, TUI fly, Corendon, Norwegian en Air Malta al voor Rotterdam als alternatief voor Schiphol. Royal Air Maroc laat weten dat vlucht AT850/851 tussen Schiphol en Casablanca in elk geval tot en met 21 juli naar Rotterdam The Hague Airport gaat. “Als de bestaande situatie (lees: drukte) op Schiphol aanhoudt nemen we aanvullende maatregelen.”

Reizigers krijgen persoonlijk bericht van de luchtvaartmaatschappij, en kunnen desgewenst hun vlucht omboeken.

Waarom vasten moslims op de dag van Arafah?

0

Morgen, vrijdag 8 juli, is het bij de moslims de negende dag van de maand Dhul Hidja (de bedevaartsmaand van de islamitische kalender).

De maand Dhul Hidja is niet alleen bijzonder omdat moslims de 10 dagen-durende Hadj (groot bedevaart) of Umrah (klein bedevaart) verrichten, maar ook omdat de Dag van Arafah (Yawm Arafah) in deze maand valt.

Op de Dag van Arafah trekken de pelgrims hun witte Ihraam-kleding (speciale kleding voor de bedevaart) aan en vertrekken met het opkomen van de zon vanuit Mekka naar de berg Arafah. Ze verblijven hier tot zonsondergang en vermeerderen hun smeekbeden op deze dag.

“De Hadj is Arafah”
De eerste tien dagen van de islamitische maand Dhul Hidja zijn gezegende dagen. Deze zijn door God in de Koran genoemd in hoofdstuk/soera 89, getiteld Al-Fajr/De Dageraad.

De profeet heeft over het verblijven op de berg Arafat gezegd: “De Hadj is Arafah”. Gelovigen, benutten de eerste dagen met daden van aanbidding en door goede daden te verrichten. De Dag van Arafah is de dag waarop moslims aanspraak kunnen maken op de vergeving van zonden van zowel het afgelopen als het komende jaar. De profeet zei: “Er is geen dag waarop God meer dienaren van het hellevuur bevrijdt dan op de Dag van Arafah.”

Moslims die niet op de bedevaart zijn, zijn nogmaals niet verplicht om op deze dag te vasten. Het werd wel door de profeet aangeraden om te vasten als beloning. Moslims die momenteel op de groot of klein bedevaart zijn in de stad Mekka (Saoedi-Arabië) mogen op de dag van Arafah niet vasten.

Na de Dag van Arafah begint het 3dagen-durende Offerfeest (Eid al-Adha), waarmee de Hadj (pelgrim periode) feestelijk wordt afgesloten. De berg Arafah wordt ook wel de “Berg van Vergeving en Genade” (Jabal al-Rahma) genoemd.

Het Offerfeest vindt dit jaar plaats van zaterdag 9 juli tot en met maandag 11 juli 2022.

FIFPRO waarschuwt voetballers voor zeven landen

0

De vereniging van contractspelers (FIFPRO) heeft vandaag een transferwaarschuwing gegeven die professionele voetballers afraadt om te tekenen voor clubs in Algerije, China, Griekenland (Super League 2), Libië, Roemenië, Saoedi-Arabië en Turkije vanwege systematische en wijdverbreide contractuele schendingen.

In Roemenië en Turkije blijven contractuele schendingen door meerdere clubs – waaronder het niet betalen van salaris – een al lang bestaand en terugkerend probleem.

Het grote aantal clubs in Roemenië dat insolventieprocedures aangaat, blijft ernstige gevolgen hebben voor spelers, waardoor ze in eindeloze insolventieprocedures terechtkomen met weinig tot geen kans op een schadevergoeding.

De afgelopen twee jaar is Griekenland het land geweest met het grootste aantal spelers die een aantal van hun onbetaalde lonen willen krijgen van het FIFA Player Protection Fund.

Niet-betaling van salarissen is ook een terugkerend probleem voor spelers in Algerije, China en Saoedi-Arabië.

Met betrekking tot Libië maakt FIFPRO zich steeds meer zorgen over het groeiende aantal buitenlandse spelers dat in het land is gestrand omdat clubs die hen in dienst hebben weigeren de relevante documentatie te verstrekken om te vertrekken.

De Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) is de wereldwijde vertegenwoordigende organisatie voor 65.000 professionele voetballers.

Voeren van stadsdieren verboden in Rotterdam

0

Het voeren van stadsdieren in Rotterdam mag niet meer per 1 juli 2022. Bewoners mogen dan nergens meer in de Rotterdamse openbare ruimte stadsdieren zoals eenden, ganzen en duiven voeren.

Het verbod draagt er aan bij dat de vogels gezonder worden en dat mensen minder overlast hebben van plaagdieren zoals ratten. Ook maakt dit stadsbrede verbod een einde aan een aantal lokale verboden verspreid door de stad.

Waarom is een verbod op het voeren van dieren in de openbare ruimte nodig?
Samen de eendjes voeren, je laatste frietje aan de duiven geven of oud brood en andere etensresten op straat achterlaten voor de dieren. Het is goed bedoeld van veel Rotterdammers. Ze willen daarmee de dieren helpen en geen voedsel verspillen. En toch is er een stadsbreed voederverbod nodig. Want brood en etensresten maken de stadsdieren te zwaar of ziek.

Het brood bevat te veel zout en de etensresten die over blijven trekken ratten, muizen, meeuwen of andere plaagdieren aan. Deze plaagdieren zorgen weer voor veel overlast in de wijk door lawaai of agressief gedrag. En waar veel dieren samenkomen, wordt ook veel gepoept. Dit belandt samen met het brood en andere etensresten in het water wat zorgt voor algen en bacteriën die het water vervuilen. Dat maakt de dieren ook ziek.

Handhaving
Vanaf 1 juli 2022 geldt het voederverbod dus voor heel de stad. Dat betekent dat mensen nergens meer eenden of andere stadsdieren mogen voeren. In de aankomende maanden informeert de gemeente de bewoners via de wijk. En handhavers gaan in gesprek met mensen die de dieren toch voeren of voedsel op straat achterlaten.

Zij gaan het gesprek aan over waarom het voeren van dieren slecht is en dus niet meer mag. Als dit niet werkt, riskeren Rotterdammers een boete van 100 euro. Het voederverbod geldt niet voor particuliere tuinen en vissers met een geldige sportvisakte. Het bewust dumpen van etensresten zoals rijst of pasta, wat helaas ook regelmatig gebeurt, blijft verboden in de huidige Afvalstoffenverordening.

Dieren voeren in de kinderboerderij
(Groot)ouders die met hun (klein)kinderen de dieren willen voeren kunnen hiervoor naar de kinderboerderijen in de stad. Rotterdammers die hun etensresten en oud brood toch een goede bestemming willen geven: oud brood kan in één van de 130 broodbakken die in de stad staan. Overige etensresten kunnen in de gfe+t-huiscontainer of in de ondergrondse gfe-wijkcontainer die op steeds meer plekken in de stad staan.

Lekjaa: ‘Ziyech komt terug bij de Atlas Leeuwen’

0

Faouzi Lekjaa, voorzitter van de Koninklijke Marokkaanse voetbalbond en sinds 2021 lid van de FIFA-raadde, heeft in de Marokkaanse media bevestigd dat Hakim Ziyech deel zal uitmaken van het Marokkaanse nationale elftal van het WK-2022 in Qatar.

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui waren door trainer Vahid Halilhodzic uit het Marokkaans elftal gezet. Na verschillende beschuldigingen in de media weigerden Ziyech en Mazroui categorisch om onder Halilhodzic te spelen.

Onder druk van de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) heeft Vahid Halilhodzic verschillende pogingen gedaan om de twee spelers terug te krijgen bij de Atlas Leeuwen. Inmiddels heeft Halilhodzic, Noussair Mazraoui weten te overtuigen en is Mazraoui weer onderdeel van het nationale elftal.

Ziyech bleef echter voet bij stuk houden. De bekendmaking van Faouzi Lekjaa dat Ziyech terug komt bij het Marokkaanse elftal werd goed ontvangen door supporters.

Het is nog niet duidelijk of Halilhodzic de trainer zal zijn van het nationale elftal in Qatar.

Hakim Ziyech, die bij Chelsea in Engeland speelt, heeft van de club groen licht gekregen om te vertrekken. Chelsea en AC Milan zijn aan het onderhandelen over een mogelijke transfer van Ziyech. De Italiaanse landskampioen ziet de balkunstenaar graag naar Milaan komen en Ziyech staat zelf ook open voor een overstap naar AC Milan.

Excuses provincie Noord-Holland voor slavernijverleden

0

Noord-Holland heeft vandaag op Keti Koti, de dag waarop jaarlijks het slavernijverleden wordt herdacht en de afschaffing ervan wordt gevierd, excuses aangeboden voor de rol van de gezagsdragers van toen in het slavernijverleden. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk deed dat bij de opening van de expositie Verborgen Noord-Holland in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen.

De provincie Noord-Holland is de eerste provincie in Nederland die officiële excuses aanbiedt. Van Dijk bood namens de provincie Noord-Holland excuses aan “aan de nazaten van tot slaaf gemaakten, mensen die het onrecht van toen vandaag nog ervaren – excuses voor wat onze gezagsdragers toen hebben aangericht in het leven van onschuldige mensen. Wij nemen in deze tijd afstand van wat ze in die tijd hebben gedaan.”

Arthur van Dijk: “Het verleden zit in ons, maar de toekomst maken we samen. Vandaag hebben wij als provincie Noord-Holland een belangrijke stap gezet. Door het verleden beter te leren kennen, te erkennen en afstand te nemen van wat gezagdragers in die tijd hebben gedaan. Maar ook door ons de vraag te stellen wat wij vandaag en in de toekomst, als burgers én bestuurders, met de macht en de vrijheid die ons gegeven is, doen en wat daarbij ons mensbeeld is. Ik hoop dat deze dag een bijdrage levert aan meer openheid. Aan het uitwisselen van verhalen en het luisteren naar elkaar. Samenleven en -werken begint ermee dat je elkaar altijd voor vol aanziet. Eerlijk en oprecht. Integer en inclusief.

Als provincie willen we het verleden open in de ogen kijken omdat er in een vrij en democratisch land ruimte is en moet zijn voor ieders verhaal. Zeker als dat verhaal nog te weinig bekend en erkend is en nog altijd pijn doet, generatie op generatie. Dit doen we niet alleen door excuses te maken, maar juist door samen naar de toekomst te kijken,  te leren van het verleden, door er veel over te praten, goed naar elkaar te luisteren en elkaar de ruimte te geven.

Ook in Provinciale Staten, waar het onderwerp op de agenda is gezet voeren wij dat gesprek. En daar stoppen we na vandaag zeker niet mee. Vandaag de dag is Paviljoen Welgelegen het huis van onze provinciale democratie. De plek waar Noord-Hollanders samen de toekomst vormgeven.

De toekomst vormgeven kan niet zonder dat je ook je verleden kent en erkent. 1 op de 20 Noord-Hollanders heeft een voorouder die ooit in slavernij heeft geleefd.”

Marokko verbiedt film The Lady of Heaven

0

De Raad van Marokkaanse Theologen, die onder het Ministerie van Religieuze Zaken (Habous) valt, heeft een verklaring gedeeld waarin staat dat het vertonen en verspreiden van de film ‘The Lady of Heaven’ wordt verboden.

De Raad geeft een aantal redenen voor het verbod. De eerste is dat: “De persoon die de film heeft geschreven behoort tot een sji’itische stroming. Hij werd ontdaan van zijn Koeweitse nationaliteit vanwege zijn extremistische ideeën.” De tweede: “De film is niet gebaseerd op historisch feiten, vooral als het gaat om de rol van metgezellen Abou Bakr en Omar.”

Verwacht wordt dat alle moslimlanden met een soennitische meerderheid de film zal verbieden.

The lady of Heaven is een Britse productie die het verhaal vertelt van Fatima, de dochter van de profeet Mohammed. De film is omstreden, omdat de profeet Mohammed met gezicht wordt vertoond, wat volgens soennitische moslims een belediging is en wordt verworpen.

De Britse bioscoopketen Cineworld heeft na veel kritiek en demonstraties afkomstig van Britse moslims alle vertoningen de profeet uit de film geschrapt.

Doet GroenLinks aan etnisch profileren?

0

De fractie van GroenLinks Amsterdam kwam deze week zwaar onder vuur te staan. De keuze om in plaats van Imane Nadif de niet-populaire Zeeger Ernsting te benoemen tot fractievoorzitter, zorgde voor veel ophef op sociale media. De hashtag #GroenLinks werd trending op Twitter.

Nadif is sinds 2018 gemeenteraadslid namens GroenLinks en is een bekende in de stad, vooral populair bij de jongere generatie. De Neder-Marokkaanse politica haalde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 12.435 voorkeurstemmen, meer dan de 12.162 stemmen die fractievoorzitter Rutger Groot Wassink kreeg en veel meer dan de 694 voorkeursstemmen van Ernsting.

Etnisch profileren
De fractie van juist een politieke partij die zegt inclusie en diversiteit te omarmen, heeft daarmee een probleem, al zou een beschuldiging van racisme iets te ver gaan. Het is tot nu toe niet helder waarom de fractie niet voor Nadif heeft gekozen, maar voor Ernsting.

Mede hierdoor verdient het optreden van de fractie geen pluim en zorgt dit op sociale media voor veel negatieve reacties. Een politieke miscalculatie van de fractie die te danken is aan de leden zelf.

Het optreden zorgt in het bijzonder voor dat de jongeren die op Nadif hebben gestemd om haar etniciteit, talent, geaardheid en politieke stijl, het vertrouwen kwijtraakt in de politiek. Ze beschuldigen de fractie van etnisch profileren.

GroenLinks Amsterdam maak met de affaire-Nadif duidelijk dat de partij nog lang niet klaar is voor een nieuwe politieke cultuur, maar vasthoudt aan het netwerk van oudgedienden: the old boys network.

Zou Imane nog te jong zijn en ervaring missen om de fractie te leiden, dan zou fractie en desnoods het landelijke bestuur voor coaching kunnen zorgen. Niemand is in de buik van zijn moeder geboren als fractievoorzitter.

Met een democratische keuze voor Ernsting als fractievoorzitter doen zij Nadif politiek onrecht aan. De pijn kan enigszins verzacht worden door Ernsting over twee jaar te vervangen door Nadif.

Het politieke effect van de 12.435 voorkeurstemmen is zeker niet te onderschatten.

Champions League met een moslimtintje

0

Zaterdag 28 mei 2022 wordt de finale van de Champions League in het Stade de France, in Parijs, gespeeld.

De finale wordt gespeeld door Real Madrid (Spanje) en Liverpool (Verenigd Koninkrijk). De Italiaanse oefenmeester Carlo Ancelotti (King Ancelotti) is de baas bij Real Madrid, waar de Duitse tovenaar, Jürgen Klopp, de dienst uitmaakt bij Liverpool.

Na het vertrek van de Portugese vedette Cristiano Ronaldo is de Algerijns-Franse centrumspits (en moslim) Karim Benzema nu de grote man in Madrid. Karim is topscoorder in zowel de Champions League als in La Liga (Primera División), de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Ongeacht of Real Madrid zaterdag de finale wint of niet, het moet heel raar lopen als El Rey (ofwel koning) Karim niet de gouden bal wint.

Bij Liverpool hebben ze niet één, maar vijf moslimspelers, van wie twee de sterren van de hemel spelen: Egyptenaar Mohamed Salah en de Senegalees Sadio Mané, die doorgaans als vleugelaanvaller het net weet te vinden.

Benzema, Salah en Mané zijn voor veel jongeren, en in het bijzonder moslimjongeren, rolmodellen geworden. Ondanks hun populariteit, de roem en het grote geld hebben de drie vedettes hun religie niet de rug toegekeerd.

Bij Real hebben ze naast Benzema vedetten ala Toni Kroos, Luka Modric en Vinicius Junior die Benzema vleugels geven. Bij Liverpool, zijn het Virgil van Dijk, Thiago, Fábio Carvalho, Luis Díaz en Takumi Minamino die samen met Salah en Mané veel voetbalharten sneller doen kloppen.

Wie zaterdagavond de beker met de grote oren wint is zeker niet onbelangrijk. Één ding is zeker: Zaterdagavond om 21:00 uur kijkt iedereen in de Arabisch-moslimwereld naar sportzender beIN Sports, eigendom van (beIN Media Group). Het hoofdkantoor van de machtige sportzender is in Doha, Qatar. Het heeft studio’s in Miami, Parijs, Istanbul en Singapore waaruit alle sportwedstrijden wereldwijd van vijf talen wordt voorzien: Arabisch, Engels, Frans, Spaans en Turks, door de beste sportanalisten.

De voorzitter van beIN Media Group is niemand minder dan de steenrijke Qatarese zakenman Nasser Al-Khelaifi, eigenaar van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain (PSG) uit Parijs.

Waar zou het Europese voetbal zijn zonder de oliedollars en moslimvoetballers?