Dries van Agt verlaat CDA

Dries van Agt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. In een verklaring schrijft de oud-premier en –partijleider zich niet langer thuis te voelen in de Partij waarvan hij aan de wieg heeft gestaan en de eerste politieke leider was. Van Agt was ruim vijftig jaar lid van het CDA en zijn voorloper KVP. Hij zegt de partij ‘met zwaar gemoed’ te verlaten. Dit schrijft The Rights Forum waar Dries van Agt erevoorzitter is.

De reden voor Van Agts besluit is de opstelling van de partij met betrekking tot de Palestijnen. De oud-premier schrijft het onbegrijpelijk te vinden dat ‘het CDA het hoofd blijft afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan’, en daarmee handelt ‘tegen de christelijke inspiratie die de partij in zijn vaandel voert’. Hij verwijt de partij een sta-in-de-weg te zijn voor een rechtvaardig Nederlands beleid.

Van Agt zette zich jarenlang in om zijn partij tot een rechtvaardigere opstelling te bewegen. Dat is mislukt, erkent hij. Eind mei voorkwam de CDA-fractie in de Tweede Kamer opnieuw dat Nederland de Palestijnen effectief te hulp schiet. Elf moties die dat mogelijk maakten, werden verworpen met een doorslaggevende tegenstem van het CDA.

Voor Van Agt gaf die negatieve opstelling de doorslag: ‘Ik heb de hoop verloren dat het CDA de kant van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit met mensen in verdrukking zal kiezen. Ik voel me dan ook vervreemd van mijn partij en me er niet meer thuis, en kan nu niet anders meer doen dan mijn lidmaatschap opzeggen.’

Hij vindt het kwalijk dat de Tweede Kamer met instemming van het CDA het geweld van de zijde van Hamas heeft veroordeeld, en tevens de rol van Iran, Qatar en Turkije, maar geen kritisch woord heeft uitgebracht over Israël, dat wederom enorme schade heeft berokkend aan het overbevolkte Gaza en daar heel veel slachtoffers heeft gemaakt.

Ook voor die ongebalanceerde uitkomst heeft het CDA zich door zijn stemgedrag beslissend verantwoordelijk gemaakt. In zijn verklaring wijst Van Agt erop dat het CDA zich ver van de eigen principes en politieke standpunten heeft verwijderd. Zo stemde de fractie tegen moties die oproepen tot eerbiediging van de internationale rechtsorde, tot veroordeling van apartheid, en tot maatregelen tegen de illegale Israëlische kolonisering.

Voor Van Agt is dat niet langer aanvaardbaar: ‘Het gedrag van de CDA-fractie heeft mij diep teleurgesteld en gegriefd. Ik zeg u vaarwel in treurnis.’ aldus Van Agt in een verklaring van The Rights Forum.

The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. De organisatie is het kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël, opgericht op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt.