Diversiteit binnen advocatuur staat in kinderschoenen

0
126

In de Verenigde Staten en Engeland is het al een trend: publiceren hoeveel werknemers man of vrouw, van allochtone afkomst en hoeveel medewerkers er ‘disabled’ zijn. 

Zo publiceren grote Amerikaanse en Britse advocatenkantoren concrete cijfers over hun diversiteit en het beleid dat zij hieromtrent voeren op hun websites. 

In de Verenigde Staten en Engeland is men hier al vrij ver mee en bestaat er ook een bepaalde trots rond deze diversiteitcijfers. Diversiteit binnen de advocatuur wordt steeds belangrijker.

In dit artikel wordt met diversiteit de nadruk gelegd op allochtonen, maar het begrip is uiteraard veel omvattender en betreft een afspiegeling van de samenleving dus ook vrouwen, gehandicapten, ouderen enzovoort.

Weerspiegeling van de maatschappij
Niet alleen wordt geprobeerd de scheve verhouding in de top tussen mannen en vrouwen wat gelijker te trekken, maar ook een verscheidenheid aan etniciteit lijkt steeds meer aandacht te krijgen.

De meerwaarde van een diverse samenstelling is dat niet alleen de maatschappij vollediger wordt weerspiegeld, maar dat dit ook vanuit de cliënt gezien steeds belangrijker wordt.

Dit laatste geldt zeker als diensten worden afgestemd op de multiculturele markt. De cijfers (bron: jaarverslag 2006 Orde van Advocaten) laten echter zien dat diversiteit nog in de kinderschoenen staat:

  • 40% van de advocaten is vrouw
  • hiervan is slechts 12% partner
  • 3,5 % is westers allochtoon
  • 1,5% is niet-westers allochtoon

Waarom diversiteit nodig is
Cliënten, met name in het internationale circuit, zoeken steeds meer toenadering tot een adviseur of organisatie waarmee zij zich verwant voelen, niet in de laatste plaats om eventuele misverstanden tussen partijen te voorkomen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek van DiStefano & Maznevski (zie grafiek hieronder) dat divers samengestelde teams veel beter presenteren dan homogene groepen. Vanuit diverse invalshoeken wordt tegen problemen of plannen aangekeken.

Dat brengt ook verschillende oplossingen met zich mee en / of een andere, verfrissende blik op aanpak en visie op lopende zaken. Door de diversiteit ontstaat er synergie, die dus voor beide partijen voordeel oplevert. Dit heeft derhalve weinig te maken met politiek correctheid.

Loopt de advocatuur achter?
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de accountancy (en fiscalisten) loopt de advocatuur nog enigszins achter wat betreft het bijhouden van gegevens over de samenstelling van de medewerkers.

Deloitte heeft een specifiek beleid ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid door middel van hun maatschappelijk jaarverslag Impact. Daarin is een onderdeel opgenomen, Plan Diversity, waarin concrete streefcijfers worden genoemd omtrent diversiteit.

Zo wordt gestreefd om in 2008 3% van de werknemers op het hoogste niveau te hebben tot 15% op het laagste niveau. Price Waterhouse Coopers heeft diversiteit tot een van de strategische prioriteiten verklaard.

De intentieverklaring
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in het Advocatenblad 6, d.d. vrijdag 20 april 2007, een ‘intentieverklaring voor diversiteit binnen de advocatuur’ gepubliceerd, waaruit blijkt dat zij deze voordelen hiervan lijkt te onderkennen. 

Veel kantoren hebben de verklaring ondertekend, maar uit onderzoek bij ruim 50 advocatenkantoren blijkt dat het leeuwendeel van de kantoren nog geen gegevens over de diversiteit bijhoudt. Enkele kantoren hebben al wel een concreet beleid, andere respondenten geven aan in de toekomst een begin te maken met het registreren van de aantallen.

NautaDutilh, momenteel het grootste kantoor in Nederland, heeft al verscheidene initiatieven getoond ten aanzien van diversiteit. Daarnaast geven kantoren als bijvoorbeeld Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en Stibbe aan dat ze druk bezig zijn hieromtrent beleid te gaan maken.

Angelsaksische kantoren
De Angelsaksische en Amerikaanse kantoren zijn al veel verder met het beleid ten aanzien van diversiteit. Het dient dan ook te worden opgemerkt dat kantoren zoals Allen & Overy, Clifford Chance en Freshfields Bruckhaus Deringer al concreet beleid voeren ten aanzien van diversiteit.

Wel blijkt dat de aantallen voor de vestigingen in Amsterdam (nog) niet worden bijgehouden. Dit in tegenstelling tot de vestigingen in Londen, waar de afdeling Human Resources de cijfers uiteraard wel in kaart heeft gebracht.

De toekomst
Het is te verwachten dat in de – nabije – toekomst meerdere, zoniet alle, kantoren zich gaan richten op diversiteit. Hoewel aan de resultaten nog niet af te lezen valt hoe de trend zich zal ontwikkelen. Geconcludeerd kan worden dat culturele diversiteit de aankomende jaren veel meer aandacht zal krijgen.

Met dank aan Advocatie.nl

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in