De Islam en de Mensen van het Boek

0
684

De Islam en de Mensen van het Boek is een serie van drie wetenschappelijke studies over de verdragen die de profeet Mohammed heeft afgesloten mensen van andere religies.

De uitgave dat $265.95 (228,85 euro) kost is een vervolgpublicatie van The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World van Dr. John Andrew Morrow. Het bevat een selectie van convenanten, die de profeet Mohammed heeft gesloten met de joodse, samaritane, christelijke en zoroastrische gemeenschappen, samen met vertalingen van zeven verbanden van de profeet in meer dan twaalf talen.

De Islam en de Mensen van het Boek; onderzoekt tevens de rol die religieus pluralisme en burgerrechten speelden in de visie van een profeet Mohammed van een ‘moslim natie’. Het laat zien hoe de Gezant van God een pluralistische maatschappij wenste waarin burgers en gelijke rechten aan alle mensen werden toegekend, ongeacht hun religieuze overtuigingen en praktijken.

De Convenanten van de Gezant van God met de christenen en joden van zijn tijd worden gebruikt als een kader voor analyse. Deze documenten hebben weinig aandacht gekregen in onze tijd, maar hun boodschappen zijn van cruciaal belang in het licht van de huidige debatten over de relaties tussen moslims, christenen en joden.

Ruim vijfenveertig academici, intellectuelen en vertalers van over de hele wereld hebben meegewerkt aan de studie van “De Islam en de Mensen van het Boek.” Het boek biedt een ongekend inzicht in de oorspronkelijke bedoeling -en- van de boodschapper van God en werpt licht op de pluralistische aard van de constitutionele staat die de profeet heeft gecreëerd.