donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Advies tegen overheidsdiscriminatie

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), het College voor de Rechten van de Mens en de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme adviseren minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om rechtsbescherming tegen discriminatie door de overheid ‘eenzijdig overheidshandelen’ onder de Algemene wet gelijke behandeling te laten vallen waardoor burgers betere rechtsbescherming krijgen als zij zich door de overheid gediscrimineerd voelen.

Mensen die zich gediscrimineerd voelen door een werkgever of door een bedrijf dat diensten aanbiedt kunnen die klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Discriminatie bij arbeid, op school en bij het aanbod van goederen en diensten is verboden. Maar bij veel vormen van handelen door de overheid – het ‘eenzijdig overheidshandelen’ – kan dat nog niet. Denk aan selectie met risicoprofielen voor controle op belastingaangiften of aan de politie die mensen op straat staande houdt voor controles. Over deze klachten kon geen oordeel van het College voor de Rechten van de Mens worden gevraagd.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), het College voor de Rechten van de Mens en de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme: “Dat het makkelijker is om te klagen over discriminatie door een bedrijf of een school dan over discriminatie door de overheid is niet goed meer uit te leggen.” In de samenleving is momenteel een stevig debat over discriminatie en institutioneel racisme gaande. Ook overheden kunnen discrimineren; zij zijn daarvoor niet immuun. Daarom is het tijd voor een krachtig signaal dat geen enkele instantie mag discrimineren: “Trek de rechtsbescherming gelijk en breng ‘eenzijdig overheidshandelen’ onder de Algemene wet gelijke behandeling.”