Vrijwilligerswerk door moskeeën en kerken 200 miljoen waard

Rotterdam is een diverse stad met een scala aan levensbeschouwelijke en religieuze organisaties als kerken, moskeeën, synagogen, tempels en daaruit ontstane stichtingen en (samenwerkings-) verbanden.

De ruim 400 levensbeschouwelijke organisaties hebben een grote maatschappelijke meerwaarde in de hulp bij armoede, eenzaamheid en zorg. Op jaarbasis biedt elke organisatie gemiddeld 27.000 uur aan maatschappelijke activiteiten.

De totale vervangingswaarde (als het werk door beroepskrachten zou worden uitgevoerd) is zo’n 200 miljoen euro. En de marktwaarde komt uit op 330 tot 365 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van Verwey-Jonker in opdracht van de gemeente waarbij de sociale functie en maatschappelijke impact van 176 Rotterdamse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in kaart is gebracht.

Wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg): “Dit onderzoek laat zien dat levensbeschouwelijke organisaties en hun vrijwilligers naast van onschatbare waarde nu ook van schatbare waarde zijn voor de Rotterdamse samenleving: zo’n 200 miljoen euro. Nog belangrijker: met hun activiteiten spelen deze mensen een cruciale rol in het sociale netwerk en vangnet van veel Rotterdammers. Juist omdat ze laagdrempelig zijn, het vertrouwen hebben en dezelfde ‘taal’ spreken.”

De organisaties genieten het vertrouwen van veel Rotterdammers die zich vaak in een kwetsbare positie bevinden en buiten het blikveld van formele instituties vallen. Zij weten deze mensen vaak eerder te vinden waarna ze hen kunnen doorverwijzen naar het juiste loket of organisatie in de stad of wijk. En ze hebben een belangrijke positie aan zowel het begin (vroegsignalering en toeleiden) als aan het einde (nazorg) van de zorgketen.

Het Verwey-Jonker Instituut voerde het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Rotterdam samen met vijf grote koepels van levensbeschouwelijke organisaties (Stichting Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010, Convent van kerken Rotterdam).