Niet-moslims feliciteren met hun feestdagen

Het feliciteren van niet-moslims met hun feestdagen is een zaak die in de maand december altijd weer terugkomt. Is het nou toegestaan in de islam om niet-moslims – in dit geval christenen met het kerstfeest – te feliciteren of niet?

Er zijn mensen van mening dat dit verboden is en zelfs verbieden om in een niet-islamitisch land te wonen! Volgens hen dienen moslims allemaal te verhuizen naar islamitische landen! (waar precies? en hoe, weet ik niet).

Maar binnen de islam (waar ik voor sta) zijn er ook gelovigen die het feliciteren van niet-moslims met hun feesten, toelaten en zelfs aanmoedigen. Het is vanzelfsprekend dat Allah/God ons niet verbiedt om niet-moslims te respecteren en goed te behandelen.

Het feliciteren van niet-moslims met hun feestdagen valt onder het goed behandelen van niet-moslims door moslims. Dat hoeft niet te betekenen dat je het eens bent met de inhoud.

Het is ook zo dat wij als moslims tijdens onze feesten worden gefeliciteerd door niet-moslims. Betekent dit dan dat ze geloven in wat wij geloven?

Elkaar feliciteren is gewoon een fatsoen om de menselijke banden te behouden en te versterken. Dat is echt nodig, vooral met relaties zoals je buren, je collega’s op werk en mensen die jou feliciteren met jouw religieuze feesten. 

Ik zou als imam niet kunnen begrijpen dat de islam de moslimman wel toestemming geeft om een christen of een joodse vrouw te huwen en dat diezelfde islam de moslimman verbiedt zijn eigen vrouw te feliciteren met haar feestdagen.

Ik ben ervan overtuigd dat de islam mij en de moslims niet verbiedt om  mensen (gelovig of niet) te feliciteren met hun feestdagen, terwijl zij mij feliciteren met mijn feestdagen, wetende dat de Koran in hoofdstuk 4 vers 86 zegt:

 “En wanneer men jullie met een groet begroet, groet dan op een betere manier terug of beantwoordt de groet. Allah/God rekent over alles af.

Zaken zomaar verbieden in de naam van de islam en mensen beschuldigen van het plegen van zonden zonder duidelijke bewijzen is aan zeer strenge regels gebonden in de islam.