Kinderprogramma’s publieke omroep zonder reclame

Vanaf 1 januari kunnen kinderen naar kinderprogramma’s van de publiek omroep kijken zonder dat zij met reclame worden geconfronteerd. Op die manier worden zij beter beschermd tegen ongewenste commerciële beïnvloeding. Ook online mag de publieke omroep geen reclame meer tonen. 

Hiermee wordt een eerste belangrijke stap gezet naar een volledig reclamevrije omroep. De Eerste Kamer ging dinsdag unaniem akkoord met de aanpassing van de Mediawet die dit regelt. De aangepaste wet is een uitwerking van de zogenoemde visiebrief die minister Slob in juni 2019 aan de Tweede Kamer stuurde.

Nu steeds meer mensen online programma’s kijken, vindt de regering het belangrijk dat de publieke omroep hierop inspeelt. ,,De publieke omroep is van en voor iedereen. Ik ben blij dat we hiermee belangrijke stappen kunnen zetten om dat ook in de toekomst zo te houden’’, aldus minister Slob.

Ook online mag de publieke omroep geen reclame meer tonen. Dat geldt voor al haar online platforms. Verder wordt televisiereclame op de publieke omroep stapsgewijs gehalveerd. Hiermee wordt een eerste belangrijke stap gezet naar een volledig reclamevrije omroep maar wordt ook de publieke omroep zelf minder afhankelijk van wisselende reclame-inkomsten.