We’ve got you in the bag!

In een interview in het dagblad Trouw, heeft de geplaagde kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht laten weten dat zij als GroenLinkser, de gescheiden bijeenkomsten van Milli Görüş niet meer zal bezoeken. Dat is jammer, maar te respecteren.

De Milli Görüş wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Het Contactorgaan wordt sinds 2004 officieel erkend als gesprekspartner voor kwesties gerelateerd aan moslims en islam bij o.a. het Ministerie SZW, OCW, Defensie en VenJ.

Onder maatschappelijk en media druk moest Bouchallikh van de partijtop van GroenLinks, buigen om niet te breken. Dat GroenLinks de Milli Görüş gebruikt om de mediastorm rond Bouchallikh te ontwijken is politiek te begrijpen, maar het verdient niet de schoonheidsprijs.  

De vragen of Bouchallikh als moslim en kandidaat-Kamerlid van GroenLinks tegen het homohuwelijk en abortus is, zijn terecht vragen en verdienen een degelijk antwoord.

In Nederland is het gelukkig niet verboden om tegen abortus of het homohuwelijk te zijn. In de Tweede Kamer zijn genoeg Kamerleden die tegen het homohuwelijk en abortus zijn. Of dit verstandig is, dat is een andere Vers!.

Bouchallikh zal vanuit haar achtergrond als moslim en kandidaat-Kamerlid van GroenLinks geen problemen hebben met abortus. De islamitische wetgeving staat abortus, binnen een bepaalde periode van het zwangerschap, toe.

Blijft het punt van het homohuwelijk. Net als bij het Christen en Jodendom is het homohuwelijk in de islam verboden. Maar hiermee zijn we er nog niet!

Nederland legaliseerde in 2001 als eerste land ter wereld het homohuwelijk. Als moslim en kandidaat-Kamerlid hoef Bouchallikh niet tegen het homohuwelijk te zijn. Als zij dit doet dan stemt zij tegen de wet en dat kan niet. Een moslim houdt zich aan de wetten van het land waar hij of zij woont. 

In het concept-verkiezingsprogramma van de partij staat: “Groenlinks gaat het institutioneel racisme hard aanpakken.” Dat is een goede voornemen en geeft hoop voor alle groepen die in onze samenleving worden uitgesloten.

Bouchallikh moet de top van de partij het volgende duidelijk maken: als GroenLinks werkelijk een partij van emancipatie, inclusie en verandering wil zijn, dan heeft zij “politiek ruimte” nodig om politiek te bedrijven vanuit haar Neder-moslim identiteit, binnen de kaders van de wet. 

Als de partijtop dit niet kan of wil, dan moet GroenLinks het niet raar vinden dat een deel van de Neder-moslims en hun organisaties Bouchallikh onder vuur nemen. In hun beleving gebruikt GroenLinks, Bouchallikh bewust om moslims en hun organisaties te demoniseren en uit te sluiten. Of het laatste waar is of niet, dat is een andere Vers!

Jesse Klaver moet uitkijken dat zijn uitspraak “We’ve got your back!”, niet wordt vervangen door “We’ve got you in the bag!.”