Westerse bezetting moslimlanden gaat door

0
937

Het Sykes-Picotverdrag was een geheime overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in 1916 waarin zij afspraken maakten over de indeling van het Midden Oosten. Het was opgesteld door de Franse onderhandelaar Georges Picot en de Brit Mark Sykes. De overeenkomst werd begin 1920 bezegeld tijdens de conferentie van San Remo, Italië met goedkeuring van Rusland en Italië.

De gevolgen van het Sykes-Picotverdrag waren rampzalig voor het Midden-Oosten. Het verdrag droeg bij aan de weerzin van de islamitische wereld tegen het Westen en werd de bron van veel oorlogsgeweld met als resultaat een massale vluchtelingenstroom, ook richting het Westen tot de dag van vandaag.

100 jaar westerse bemoeienis op politiek, economisch, cultureel en militair gebied heeft het Midden Oosten niet opgeleverd wat het Westen ooit voor ogen had. Duidelijk is geworden dat Westerse democratie niet werkt in het Midden Oosten. Terwijl het Sykes-Picotverdrag na 100 jaar is begraven werd een nieuwe Sykes-Picotverdrag in het leven geroepen die de islamitische wereld opnieuw gaat verdelen.

The War on Terror
Het tweede Sykes-Picoverdrag is o.a. het resultaat van de Joods-Brits-Amerikaanse historicus, oriëntalist en politiek commentator Bernard Lewis. Met zijn voorgestelde landenkaart voor de herverdeling van de islamitische wereld had hij veel invloed op zowel Democratische als Republikeinse denktanks, Amerikaanse politici waaronder Condoleezza Rice ex-Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken en ex-president George W. Bush.

Laura Bush, Bernard Lewis en voormalige president George W. Bush.

Het plan Lewis werd later door Ralph Peters, een gepensioneerde luitenant-kolonel, auteur en Fox News-commentator aan het  Amerikaanse leger voorgeschoteld in een artikel in het tijdschrift Armed Forces Journal van de Amerikaanse strijdkrachten, getiteld Blood Borders: A Proposal To Redraw A “New Middle East” (Bloedgrenzen: hoe een beter Midden-Oosten eruit zou zien).

De nieuwe indeling van de moslimwereld werd onder het mom van “The War on Terror” die in 2001 na de aanslagen op 11 september 2001 door de toenmalige Amerikaanse president George Bush werd ontketend met steun van de Britse oud-premier, Tony Blair, en andere landen.

Het ging George W. Bush en Tony Blair zoals velen wisten niet om de massavernietigingswapens in Irak. Bush en Blair hadden een excuus nodig om Saddam Hoessein te elimineren. Alleen zonder Saddam konden Bush, Blair en de Europese Unie beginnen aan The New Middle East, door moslims omgedoopt tot The New Middel Beast. De oorlog tegen Saddam Hussein en de Iraakse bevolking bleek later illegaal te zijn.

De bezetting gaat door
De VS, het Verenigde Koninkrijk en de EU zijn er na 100 jaar Sykes-Picotverdrag de laatste 15 jaar in geslaagd, langzaam maar zeker de landenkaart in de islamitische wereld te wijzen naar de wens van Bernard Lewis en de zijnen.

Het opzetten van soennieten, tegen sjiieten en Koerden was onderdeel van een veel breder plan. De Amerikaanse denktank Stratfor onthulde plannen om Irak te verdelen ongeveer 6 maanden voor de Amerikaanse invasie van Irak in maart 2003.

Om een totaalbeeld te krijgen van wat de VS, het Verenigde Koninkrijk en de EU de afgelopen 15 jaar hebben bereikt, neem ik u mee door de gaande indeling van de islamitische landen en wat anderen staat te wachten.

Irak bestaat in feite nog alleen in naam. Het land is verdeeld door het Westen. Er is een sjiitisch gebied onder leiding van de beruchte Muqtada al-Sadr, een soennitisch gebied bekend als Soenna/Irak, een derde dat door de Amerikanen is toegewezen aan de Koerden in Noord-Irak en een ministaat in wording voor christenen. Het is een kwestie van tijd tot de Irak zoals wij die kennen zal verdwijnen.

Syrië is nu al verdeeld in ministaatjes. Een deel is toegewezen aan de Koerden, een deel aan de Turken, een ander deel aan de Iraanse sjiieten en nog een deel voor de Syrische soennieten en alevieten. Rest een stuk niemandsland in handen van rebellerende groepen die ook vechten om een stuk land. Verder zal Syrië het gebied van de Golanhoogten aan Israël moeten afstaan.

De Amerikanen en Europese Unie parkeren Turkije tot Erdogan het politieke toneel zal verlaten of zal sterven. Tegen die tijd zal Turkije grond moeten afstaan aan de Koerden van Irak tot de stad Diyarbakır en de Koerden uit Syrië en aan Armenië. In het toekomstige Turkije speelt Osman Kavala een belangrijke politieke rol.

Jemen is nu al in twee opgedeeld: een waar Iran de sjiieten steunt en een klein deel voor de soennieten. Men houdt er rekening mee dat het toekomstige Jemen verdwijnt voor drie ministaten.

Libanon zal verdeeld worden in drie ministaten: een christelijk-Libanon, een soenna-Libanon en een shi’a-Libanon (Hizbollah/Iran).

Jordanië krijgt in de nieuwe indeling een groot stuk land erbij uit het huidige Saoedi-Arabië en een klein stuk uit het oude Irak. In het land wonen nu bijna 2,1 miljoen burgers van Palestijnse origine en wordt zo het toekomstige land voor de Palestijnen. Op lange termijn zullen ze als gevolg van de Israëlisch nederzettingen verplicht moeten verhuizen uit het huidige Palestina.

Egypte heeft in feite nu al niks te vertellen over de Sinaï woestijn. Deze wordt door Tel Aviv gecontroleerd en die zal, in de nieuwe indeling, aan Israël worden toegewezen. Het land zal in de toekomst uit twee of drie ministaten bestaan. Een moderne, een islamitische en een christelijk Egypte. Al-Sisi is inmiddels hard bezig met de bouw van nieuwe steden voor het latere moderne Egypte. Het moderne Egypte zal uitkijken en aansluiting vinden met het nieuwe te bouwen project Neom in Saoedi-Arabië aan de Rode Zee.

Saoedi-Arabië zal ook niet ontsnappen aan de nieuwe indeling van het Midden Oosten. Onlangs maakte kroonprins Mohammed bin Salman bekend dat de nieuwe te bouwen stad The Line onderdeel van het 500 miljoen dollar project een eigen grondwet naar westers model gaat krijgen. Naast The Line krijgen de steden Mekka en Medina een apart bestuur, gebaseerd op de Koran. De rest van Saoedi-Arabië zal een apart bestuur krijgen met een eigen wetgeving. Het land heeft genoeg prinsen die allemaal willen vechten voor hun eigen mini-koninkrijkjes.

Pakistan bestaat feitelijk uit grote provincies met elk een eigen taal, cultuur en plaatselijke wetten. Pakistan heeft politiek gezien niks meer te zeggen over de provincie Kashmir.

Soedan waar negentig procent van de inwoners moslim is, is inmiddels ingedeeld in Noord- en Zuid-Soedan. Als een van de grootste moslimlanden ooit is Soedan onderverdeeld in ongeveer 18 provincies/ministaten.

Ethiopië, ook ooit een van de grootste moslimlanden met een bevolking van 65 procent moslim is inmiddels ingedeeld in een federatie uit 10 provincies, elk met een eigen wetgeving, taal en legers.

Libië is met de val en de dood van al-Qadhafi al verdeeld door de Fransen en de Amerikanen in twee landen. Na een uitbarsting in 2014 is het conflict  tussen enerzijds de internationaal erkende regering met minister-president Fayez al-Sarraj, en anderzijds een militie onder leiding van krijgsheer Khalifa Haftar – Amerikaans staatsburger – gesteund door de Amerikanen. Libië zal verdeeld worden in drie tot vier mini-staten.

Er gaan geruchten dat Parijs Algerije wil verdelen in 4 mini-staten om de macht van de eigen generaals in Algerije te beteugelen. Dat de Franse president Macron openlijk flirt met de Hirak en Kabylië beweging was al geen goed teken aan de wand. In het toekomstige Algerije, zullen naast de Hirak en Kabylië beweging, de Toeareg een deel van het huidige Algerije en Libië in handen krijgen dat straks Toearegland zal heten.

Marokko geldt over het algemeen als een politiek stabiel land in de regio. Echter, Marokko is nog lang niet zeker van de Marokkaanse Sahara, die het westen gebruikt als het ‘het zwaard van Damocles’ tegen Rabat. Marokkanen zeggen bewijs te hebben dat buitenlandse politieke partijen, maatschappelijke organisaties en Ngo’s, sleutelfiguren in het Rif-gebied, moreel, politiek en financieel ondersteunen om het Koninkrijk van binnenuit te destabiliseren.

Conclusie
We zien van bovengenoemde landen dat vooral soennitische landen ‘hun grondgebied’ moeten inleveren aan met name sjiieten (Irak, Jemen, Syrië), aan Koerden (Irak, Turkije, Syrië), aan Israël (Palestina, Egypte, Syrië) en aan christenen (Libanon, Egypte, Soedan, Eritrea, Somalië).

Waarom wil het Westen de islamitische wereld na 100 jaar Sykes-Picotverdrag, opnieuw indelen? Met name omdat een aantal landen de afgelopen 30 jaar langzaam machtig en onafhankelijk werden, zoals destijds Irak en Syrië. En nu nog Turkije, Marokko, Saoedi-Arabië en Egypte.

Met de nieuwe indeling wordt hun economische, politiek en militaire invloed in de regio verzwakt. De ministaten zullen in hun toekomstige vorm geen bedreiging vormen voor de economisch belangen van het Westen, de veiligheid van Israël en de christenen in moslimlanden.

Niet onbelangrijk een eind maken aan de droom van Arabisch politiek partijen, met een islamitische grondslag (soennieten), om niet meer aan de macht te komen, zoals in Turkije (AKP), Egypte (Moslimbroeders), Tunesië (Annahdha) en Marokko (PJD).

In het toekomstige Midden Oosten zullen de Koerden een belangrijke partner zijn voor de Amerikanen en de Europese Unie. De strategische ligging van het toekomstige Koerdistan zal een belangrijk economisch en militaire machtsbasis vormen voor het westen in de regio. De Amerikaanse plaatsvervangend adjunct-staatssecretaris voor Iran en Irak Jennifer Gavito zei deze week: “De aanwezigheid van de VS in Irak is van lange duur en bedoeld om “de onafhankelijke regio Koerdistan te versterken”. Verwijzend naar o.a. het nieuwe consulaat dat in aanbouw is in de Koerdische hoofdstad Arbil.

U vraagt u zich nu af: waar blijft Iran in het geheel? Daar kom ik later op terug.