donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Vrijheid van meningsuiting vs Islam

Mocht u denken dat ik een voorstander ben van het beledigen van de profeten, heilige boeken of God, dan heeft u het mis. Ik ben tegen het kwetsen van de medemens. Het resultaat daarvan is verdriet, rancune, pijn en haat.

Nu ter zake; 
Er is een strijd gaande tussen beschermers van de vrijheid van meningsuiting en verdedigers van de Profeet. Een strijd gebaseerd op botsende emoties en denkbeelden die niks met feiten te maken hebben.

De vraag is: mogen niet-moslims de Profeet, de koran of Allah beledigen of bespotten? Nee, liever niet, maar als zij dat toch willen, dan is dat hun menselijk recht.

Dat moslims andere profeten zoals Jezus en Mozes niet mogen beledigen staat in de Koran in hoofdstuk 2: De Koe, vers 285: Ieder van hen (gelovigen) gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Zij zeggen: “Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers.”

Christenen en Joden erkennen Mohammed niet als profeet en sommigen twijfelen aan zijn bestaan. Atheïsten geloven helemaal niet in het bestaan van God of de Profeten en erkennen hun daarom ook niet. Dat is ieders recht.

Veel moslims, waaronder Yassin Elforkani van de Blauwe moskee, willen via de wet niet-moslims verbieden de profeet te beledigen. Met zijn voorstel laat de imam zien dat hij geen verstand heeft van de Nederlandse maatschappelijke en politieke verhoudingen. Met de landelijke verkiezingen op komst, is geen politieke partij die zijn voorstel serieus zal nemen. Eisen van niet-moslims dat zij de profeet niet mogen beledigen is hetzelfde als aan vegetariërs vragen om dieren halal te slachten.

Sommigen zullen zeggen: “maar dat niet-moslims niet geloven wil nog niet zeggen dat zij de profeet mogen beledigen”. Vergeet niet dat de Profeet tijdens zijn leven bespot en beledigd werd en bovendien in tegenspraak met de woorden van God. In hoofdstuk 18 van de Koran: al-Kahf/De Grot, Vers: 29 staat: Ieder die wil, laat hem geloven en ieder die niet wil, laat hem ongelovig zijn. God zegt hier helder dat mensen het recht hebben om niet te geloven.

Als mensen van hun Schepper niet hoeven te geloven, dan is het verboden voor moslims om niet-moslims te intimideren, te bedreigen of te vermoorden omdat zij de profeet-en- beledigen.

Wie is hier niet gehoorzaam aan God? De moslims of niet-moslims?