Topprijs voor offerdier: €300 – €350

Tijdens het Offerfeest, oftewel het grote feest (Id al-Adha) zijn moslims, die het zich financieel kunnen veroorloven, verplicht om een dier te offeren. De prijs voor een offerdier is dit jaar heel hoog: tussen de €300 en €350, omdat er te weinig offerdieren zijn die ouder zijn dan zes maanden, dit geldt voor een lam (schaap).

Voor een geit/bok geldt de leeftijd van minimaal één jaar. Voor een rund geldt de leeftijd van 2 jaar en ouder en voor een kameel geldt de leeftijd van 5 jaar en ouder. Het Offerfeest vindt, afhankelijk van de maanstand, dit jaar plaats op 19 of 20 juli. Het feest valt op de 10e dag van de hadj-maand (Dhoe al-Hijjah), na voltooiing van de pelgrimage (de hadj). Dat is ongeveer 70 dagen na het einde van de Ramadan. Omdat het Offerfeest dit jaar tijdens de zomervakantie valt, zullen er veel Nederlandse moslims zijn die dit jaar het Offerfeest in de moederlanden vieren zoals Turkije, Tunesië en Marokko.

Het is voor sommigen moslims gebruikelijk geworden om niet zelf een dier te (laten) slachten, maar om een geldsom over te maken naar een organisatie die het vlees doneert aan mensen in arme landen. De geldsom die overgemaakt wordt, is gelijk aan de prijs van een offerdier in het betreffende land. De meeste islamitische geleerden keuren deze handelswijze af. Een moslim is verplicht om een dier te offeren waarbij – naast moslims die het zich kunnen permitteren – alsnog geld overgemaakt wordt naar familie, kennissen, armen of een stichting.

Het Offerfeest is de tweede officiële feestdag in de islam. Het wordt gevierd ter nagedachtenis van de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon Ismaïl op te offeren voor God. Het Offerfeest is het grote feest, terwijl het Suikerfeest (Eid al-Fitr) bekend staat als het kleine feest. Zowel het Eid al-Fitr als het Offerfeest, oftewel Eid al-Adha, duren drie dagen.

Op de eerste dag is er, net als met Eid al-Fitr, een extra gezamenlijk gebed in de moskee, gevolgd door een Ghutbah (preek) door de imam. Iedereen wordt verwacht zich netjes en in nieuwe kleren te kleden. Het feest herinnert een moslim eraan dat hij bereid dient te zijn om alles op te offeren voor God, zoals Ibrahim zijn zoon wilde opofferen.