Specifieke aanpak nodig voor jonge vrouwen die naar ISIS afreizen

0
62

De motieven van meisjes en jonge vrouwen om als ISIS-ganger naar Syrië uit te reizen, verschillen van de drijfveren van jongemannen.

Daarom is het goed om te werken aan een specifieke aanpak om te voorkomen dat deze jonge vrouwen vertrekken.

De publicatie is geschreven door drs. Sahar Noor. Zij baseert haar bevindingen op een literatuurstudie waarin diverse onderzoeken, rapporten en artikelen zijn bestudeerd. Daarnaast zijn de uitkomsten gefundeerd op drie interviews met uiteenlopende experts.

Bij mannen kunnen financiële redenen, status, het verkrijgen van macht en een positie als strijder belangrijke motivaties zijn. Bij vrouwen speelt het beeld van het romantisch avontuur een rol waarbij ze denken de prins op het witte paard te ontmoeten. Daarnaast is deze keuze voor vrouwen ook een vorm van vrijheid van partnerkeuze en heeft deze stap een emancipatoire uitwerking: ze zetten zich af tegen hun ouders en kiezen zelf hun partner.

Sinds 2012 zijn naar schatting zestig meisjes en jonge vrouwen uit Nederland vertrokken naar Syrië als ISIS-ganger. 

Motieven
Er zijn drie soorten motieven voor de vrouwen om te vertrekken naar Syrië: religieuze motieven, politieke motieven en de hang naar romantisch avontuur (trouwen met een heilige strijder).

Aanbevelingen
De drive van jonge vrouwen die naar ISIS vertrekken is een andere dan die van jongemannen. Noor adviseert daarom een specifieke aanpak, gericht op vrouwen.

Betrek ouders actief bij interventies die gericht zijn op het voorkomen van het uitreizen van deze jonge vrouwen. Wijs de ouders bovendien op de negatieve consequenties wanneer dochters minder vrijheden krijgen dan zonen. Leg bij die aanpak op weerbaarheid, zelfvertrouwen en openheid in communicatie met ouders. Breng in beeld wie invloed hebben op de vrouwen en meisjes. Houd rekening met de zoektocht naar liefde en genegenheid van de jonge vrouwen. Verder wordt in de publicatie onder meer geadviseerd om te werken aan de religieuze weerbaarheid van de jonge vrouwen.

De bevindingen uit de publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving zijn gebaseerd op een literatuurstudie waarin diverse onderzoeken, rapporten, artikelen zijn bestudeerd. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in