Rechten moslimgemeenschap worden geschonden

Onlangs bleek uit een artikel geplaatst in het NRC, dat de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) financiële steun bood aan geheime onderzoeken naar radicalisering binnen moskeeën. Deze undercoveractie werd, op voorspraak van de NCTV, uitgevoerd door de organisatie ‘Nuance door Training en Advies’ (NTA) in opdracht van een tiental gemeenten. Hiermee overtreedt de NCTV de wet. En niet voor het eerst. In het kader van terrorismebestrijding en radicalisering is het NCTV al vaker de fout ingegaan.

Al jaren waarschuwt het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) voor het schenden van mensenrechten en het overtreden van de wet door de overheid en het NCTV. Onder de noemer van het voorkomen en bestrijden van radicalisering worden moslims in verschillende situaties blootgesteld aan de schending van hun mensenrechten. Zo ook in dit geval.

Gedurende langere tijd is er sprake van een toenemende normalisering van islamofobie, binnen de samenleving, waarbij de politiek en de media een soms polariserende rol vervullen. Helaas is er nog steeds geen sprake van een serieuze aanpak waarbij de rechten en veiligheid van moslims gewaarborgd worden. Integendeel, onder het mom van terrorismebestrijding en het tegengaan van radicalisering kan de overheid gebruik maken van noodverordeningen en aparte maatregelen waarbij de rechten van moslims geschonden worden. Men kan daarbij denken aan het inperken van de vrijheid van meningsuiting, het schenden van het demonstratierecht, vaak gebaseerd op een uitgebreide antiterrorismewet. Daarnaast wordt er weinig tot niets gedaan om de veiligheid van moslims te waarborgen.

De roep om bescherming van moskeeën tegen extreemrechts heeft bijvoorbeeld nog altijd niet geleid tot een serieuze aanpak van het verbale en fysieke geweld waaraan deze gebedshuizen en hun bezoekers blootstaan. Ondanks de lange lijsten met voorvallen worden deze nog altijd gezien als betreurenswaardige incidenten, in plaats van als een serieuze aanval op de veiligheid van de moskeeën en moskeebezoekers en op hun vrijheid van godsdienst.

De aandacht voor mogelijke radicalisering en terrorisme vanuit de moslimgemeenschap is vele malen groter dan de aandacht voor de bedreigende acties tegen deze gemeenschap.

Het is wrang om te moeten constateren dat de moskeeën in hun roep om bescherming door de overheid, juist van binnenuit aangevallen worden door deze zelfde overheid. Het vertrouwen dat moslims hebben in de overheid wordt daardoor ernstig geschaad.

Islamofobie Symposium
Emcemo/CTID nemen de gebeurtenissen zoals deze infiltratie en de rol van de overheid daarin hoog op. Op 31 oktober organiseren Emcemo/CTID een symposium over islamofobie, met als thema: Tegengaan van moslimhaat en moslimdiscriminatie.

Tijdens het symposium komen diverse onderwerpen aan bod met betrekking tot moslimhaat en moslimdiscriminatie. Tevens buigt een panel van deskundigen, politici, vertegenwoordigers van de moslimorganisaties en Amnesty International zich over de ontwikkelingen met betrekking tot bovengenoemde infiltratie binnen moskeeën en het schenden van de rechten van moslims door de overheid.

Datum: Zondag 31 oktober 2021
Tijd: 15.00 – 18.00 uur
Locatie: Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam

Graag aanmelden telefonisch via email: emcemo1@gmail.com