donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Uitgangspunt
In Nederland wonen ongeveer 390.00 mensen met een Marokkaanse Nederlands achtergrond die actief zijn in alle lagen van de samenleving. Net als veel andere minderheden in Nederland vinden ze hun stem niet terug in de media. Ze worden niet of nauwelijks gehoord en vinden evenmin een podium om zich vrijelijk te kunnen uiten. Wij willen hierin verandering brengen. 

Missie 
We willen met de stem van de Marokkaanse Nederlanders een bijdrage leveren aan het politieke en maatschappelijk debat in Nederland; het democratisch debat stimuleren onder Marokkaanse Nederlanders en elkaar een kritisch spiegel voorhouden.

Waarom?
Voor Marokkaanse Nederlanders  bestaat momenteel geen democratisch en journalistiek platform waar het maatschappelijke en politiek debat op een onafhankelijke, neutrale en zakelijke manier wordt gevoerd. Wij willen nieuws, maatschappelijke trends, sport, religieuze kwesties en politieke ontwikkelingen kritisch volgen en deze belichten vanuit een maatschappelijk betrokken perspectief. 

Doelstelling
Hollanda.nu moet uitgroeien tot een toonaangevend journalistiek podium waar ervaren en jong journalistiek talent zich kan ontplooien tot kritische onderzoekers, en waar columnisten scherpzinnig commentaar geven over onze samenleving. Natuurlijk zullen we ons ook over en vanuit Marokko laten berichten, hoewel daar niet de meeste aandacht voor zal zijn. Wij richten ons voornamelijk op ons Nederland (‘Hollanda’), hier en nu.