vrijdag 19 juli 2024
28 C
Staphorst

OM moet onderzoek doen naar verbod salafistische organisaties

Het Openbaar Ministerie (OM) moet onderzoeken of het mogelijk is om salafistische organisaties in Nederland te verbieden. Een voorstel hiertoe van coalitiepartijen PvdA en VVD werd dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wil dat de regering aan het OM vraagt om te onderzoeken of het doel en de activiteiten van dit soort clubs in strijd zijn met de openbare orde.

Steun voor de motie kwam er van PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren en de onafhankelijke Kamerleden Houwers en Van Vliet.

Volgens PvdA en VVD is het jihadisme “een gewelddadige ideologie die volledig is ingebed in de salafistische leer”. Ook is het salafisme in Nederland volgens beide partijen geïsoleerd ingesteld en gericht op onverdraagzaamheid, antidemocratische activiteiten en polarisatie.

Ze baseren zich onder meer op de inlichtingendienst AIVD. Die meldde dat het salafisme in Nederland groeit en een kweekvijver voor het jihadisme wordt.

Ook binnen Defensie moet geen ruimte zijn voor “welke vorm van salafisme” dan ook. Een Kamermeerderheid steunde een motie hierover van het CDA. Militairen die het salafisme aanhangen moeten worden ontslagen.