7.9 C
Staphorst
dinsdag 16 april 2024

Nederland heeft belang bij dubbele nationaliteit

Afgelopen donderdag werd in de Tweede Kamer het initiatiefnota van Jan Paternotte (D66) “bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit” besproken.

Er wonen ongeveer vierhonderdduizend Neder-Marokkanen in Nederland. Paternotte vindt dat zij zich moeten kunnen laten registreren om afstand te doen van de oorspronkelijke Marokkaanse nationaliteit.

Paternotte verwees in zijn bijdrage vaak naar een artikel dat verscheen in de Volkskrant over het onderwerp en zei dat het artikel het meeste gelezen artikel van die ochtend was. Het Kamerlid vergat erbij te vertellen dat de duizenden Neder-Marokkanen waar de nota over gaat de Volkskrant nooit hebben gelezen, hoezo draagvlak?

Het plan van het D66-Kamerlid is het gevolg van een manifest van elf Neder-Marokkanen die eerder een manifest over de kwestie hebben geschreven.

De vraag is: heeft “de groep van elf” het recht om aan de Nederlandse overheid te vragen hen te verlossen van de Marokkaanse nationaliteit? Het antwoord is volmondig, ja. Maar gaat de Nederlandse regering hierover?

Het antwoord kwam van Minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die tijdens het debat ook namens de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) sprak: ‘Het kabinet erkent de bezwaren van hun die de Marokkaanse nationaliteit niet willen, maar nationaliteit is een zaak van Staten zelf en Nederland kan geen invloed uitoefenen in andere landen en andersom.’

Tegenover “de groep van elf” die de Marokkaanse nationaliteit als ongewenst beschouwen staan duizenden Neder-Marokkanen die de dubbele nationaliteit als verrijking ervaren en voor wie het een emotioneel waarde heeft.

D66-Kamerlid Salima Belhaj vroeg het kabinet middels een motie om een Nederlandse Register Ongewenste Nationaliteiten, waar Neder-Marokkanen die van hun nationaliteit af willen, bij de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens, zich kunnen registreren en een bewijs kunnen krijgen dat zij alleen Nederlander zijn. Minister Koolmees vindt dit stigmatisernd en onwenselijk.

Staatssecretaris Broekers-Knol: ‘Wat bereik je hiermee? Dat je in Nederland een papiertje hebt dat je geen Marokkaan bent.’  Eenmaal in Marokko heeft het papiertje geen rechtsgeldigheid. 

Met een register creëert D66 bovendien rechtsongelijkheid tussen Neder-Marokkanen die in het register staan ingeschreven en zij die dat niet willen of het onwenselijk vinden.

Een andere gevaar van het Register is dat criminelen, zoals leden van de Mocro Maffia en teruggekeerde Syriëgangers zich in het register inschrijven, wetende dat als ze voor de rechter staan een beroep kunnen doen op het register om niet uitgezet te worden.

VVD-Kamerlid Bente Becker: ‘Als iemand met een dubbele nationaliteit een zwaar crimineel delict pleegt tegen de staat, bijvoorbeeld onder terroristisch motief, kunnen wij de Nederlandse nationaliteit dan afnemen?’

Belhaj reageerde als volgt: ‘Als je geboren bent als Nederlander, dan pleeg je een misdaad als Nederlander en straffen we je als Nederlander. Dan moet het niet zo zijn dat men ziet dat hij nog een Marokkaans paspoort heeft, en hij naar Marokko wordt gestuurd.’ 

Ik ben het met Belhaj eens alleen in de praktijk werkt het helaas anders. De teruggekeerde Syriëganger Maher H. moet Nederland verlaten. De Raad van State heeft geoordeeld dat het intrekken van zijn Nederlandse paspoort gerechtvaardigd is. Aangezien hij over dubbele nationaliteit beschikt, in dit geval de Marokkaanse, wordt hij uitgezet naar Marokko.

Dit is één van de hoofdredenen waarom de Nederlandse regering vasthoudt aan de dubbele nationaliteit. Nederland gebruikt als het moet, de dubbele nationaliteit om ‘foute’ Neder-Marokkanen het land uit te zetten.