Moslims en media in Nederland vormen geen gelukkig huwelijk

0
115

De Nederlandse media zetten moslims neer als terroristen, voor het vredelievende tegengeluid hebben ze geen aandacht.

Poldermoslims worden weliswaar gevraagd om ‘zich vaker te laten horen’, maar hun ingezonden brieven worden met opzichtige smoezen geweigerd.

Terrorisme is geen nieuw verschijnsel, maar van alle tijden. Het is een instrument dat door groepen van uiteenlopende aard wordt gebruikt om angst te zaaien, het maatschappelijke leven te ontwrichten en de politieke stabiliteit te ondermijnen. Dit alles om de gewenste politieke en maatschappelijke veranderingen af te dwingen.

De gijzelingen, kapingen, bomaanslagen, liquidaties, bedreigingen die plaatsvonden tussen de jaren zeventig en het eind van de vorige eeuw werden onder meer opgeëist door Molukkers, Koerden, de IRA, de ETA, de PLO, het Japanse Rode Leger, de Rode Jeugd, RaRa, en het dierenbevrijdingsfront. Maar vooral na 11 september 2001 is religie, lees islam, synoniem geworden voor terrorisme.

Islamdebat in Nederland is oneerlijk
9/11 was niet alleen een menselijke tragedie die aan bijna 3000 mensen het leven kostte en meer dan 6000 gewonden opleverde. Het was ook een intellectuele tragedie waarin westerlingen, velen voor het eerst, en helaas op negatieve wijze, kennismaakten met de islam. Laat ik vooropstellen dat geen enkele volgeling van welke religie dan ook wil dat zijn geloof wordt verbreid door extremisten. Dat geldt ook voor moslims.

Wij proberen telkens weer de kloof van onwetendheid over onze religie in het Westen te dichten. Dat hebben we onder anderen gedaan door ruim een decennia lang terroristische aanslagen te veroordelen. Punt is echter dat vooral de media er geen aandacht voor hebben, waardoor het tegengeluid van de moslims geen stem krijgt.

Dagelijks wordt er in de media kritisch gesproken en geschreven over de islam en dat mag, maar het debat is wel eenzijdig. Politici zeggen wel eens: ‘Het zou fijn zijn als de moslims vaker van zich laten horen’. Maar uit eigen ervaring weet ik dat zelfs een ingezonden brief als antwoord op een uitvoerige kritiek op de islam zelden geplaatst wordt.

Een bizarre reden om een door mij ingezonden reactie af te wijzen, deel ik graag met u: ‘Helaas moet ik terugkomen op mijn eerdere toezegging om uw ingezonden brief te plaatsen. In overleg met onze hoofdredactie hebben we toch besloten die niet te plaatsen. Dit omdat we aannemen dat u geen abonnee bent van onze krant.’

Een ander veelvoorkomende reden voor afwijzing is dat andere moslims het niet eens zouden zijn met mijn betoog of mij als niet-moslim beschouwen, omdat ik behoor tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Een non-argument want de islam is, zoals de meeste andere religies, heel divers. De islam kent ruim zeventig stromingen en er zijn genoeg theologische debatten waarin de ene groep gelovigen de andere groep als ketters beschouwt.

Dus aan wie dienen de media het podium te verlenen en aan wie niet? Overigens, sinds wanneer houden de media überhaupt rekening met anderen? En zijn islamcritici dan wel bekwaam om over de islam te schrijven? Over welke geloofsopvatting hebben ze het dan? En ten slotte, maken de media door hun arbitraire beleid geen inbreuk op de vrijheid van meningsuiting, een vrijheid waar ze altijd zo hartstochtelijk voor op de bres springen?

Het zijn vooral niet-moslims die aanslagen plegen
Dat meer dan een half miljoen mensen – voornamelijk moslims – in het afgelopen half jaar is toe getreden tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bewijst eens te meer dat er genoeg ruimdenkende moslims zijn die ook naar anderen – moslims en niet-moslims – luisteren willen. Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat er moslims zijn betrokken bij terroristische activiteiten en aanslagen plegen in de naam van de islam. Geen enkele moslim zal dat ontkennen. Bovendien zijn de moslims zelf het grootste slachtoffer van dat extremisme.

Het is echter volstrekt onjuist om de islam hiervoor verantwoordelijk te stellen. Stellen we andere religies verantwoordelijk voor het kwaad dat in hun naam wordt gepleegd? Stellen we Wilders verantwoordelijk voor hetgeen Anders Breivik heeft gedaan? Stellen we de wetenschap verantwoordelijk voor wat massavernietigingswapens aanrichten? Om een metafoor te gebruiken: wie sturen we een boete voor een verkeersovertreding: de auto of de bestuurder? Kennelijk willen we maar niet begrijpen dat de mens zelf kwaadaardig is en alles gebruikt en misbruikt voor zijn eigen gewin.

In het gepolariseerde debat wordt voortdurend beweerd dat vooral moslims aanslagen plegen. Deze stelling is echter volstrekt onjuist. Hoogleraar Robert Pape van de Universiteit van Chicago en oprichter van Chicago Project on Security and Terrorism stelt dat de Tamil Tigers meer bloed aan hun handen hebben dan de jihadisten. Andere onderzoeken laten zien dat er voornamelijk niet-religieuze gemotiveerde aanslagen worden gepleegd. Deze feiten krijgen zelden een plek in de mainstream media.

In plaats van een lang verhaal, geef ik puntsgewijs enkele maatregelen weer die ondernomen zouden kunnen worden om de huidige, vijandige sfeer te verbeteren:

– Bied het podium aan de vrede liefhebbende moslims

– Stop de haatpredikers

– Open de deuren van de moskee voor anderen

– Moslims en niet-moslims, ga vaker met elkaar in gesprek om de kloof van onwetendheid te dichten.

– Bestrijd de financiering van IS en andere extremistische groepen

– Betrek de lokale bevolking of buurlanden bij de oplossing van het geweld in het Midden-Oosten.

De Kalief van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zal 6 oktober de Tweede Kamer bezoeken om zijn visie te geven op de huidige situatie in het Midden Oosten en om een tegengeluid te laten horen. De tijd zal het leren hoeveel aandacht de media hieraan zullen geven.

Safeer Siddiqui is imam bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Meet dank aan www.socialevraagstukken.nl

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in