donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Moslimgeleerden kraken politieke jihad IS

In een open brief roepen meer dan 120 vooraanstaande moslimgeleerden de militanten van Islamitische Staat (IS) tot de orde en weerleggen ze de religieuze argumenten die IS hanteert om hun daden te rechtvaardigen.

In een uitgebreid document, uitvoerig gelardeerd met citaten uit de Koran en andere islamitische bronnen, laten de ondertekenaars niet veel aan de verbeelding over: de folteringen, moordpartijen en andere misdaden
die de militanten van IS begaan hebben worden hartstochtelijk afgekeurd.

Jullie hebben de islam verkeerd geïnterpreteerd en er een hardvochtige, brutale religie van gemaakt met folteringen en moord. Dit is verkeerd en een belediging voor de islam, voor moslims en voor de hele wereld. Aldus de geleerden. De brief is niet alleen gericht aan IS, maar ook aan iedereen die overweegt zich daarbij aan te sluiten.

Open brief:

Aan dr. Ibrahim Awwad Al-Badri, alias ‘Abu Bakr Al-Baghdadi’ de strijders en volgelingen van de zelfverklaarde “Islamitische Staat”.

1.In de Islam is het verboden om fatwa’s uit te vaardigen zonder te beschikken over alle vereisten op het vlak van kennis. Bovendien moeten zelfs dan de fatwa’s voldoen aan een rechtstheorie zoals die werd vastgelegd in de klassieke teksten.

Het is eveneens verboden een deel van een Koranvers – of een stuk ervan – aan te halen om op basis daarvan een oordeel te vellen zonder alles in aanmerking te nemen wat de Koran en de Hadith ons over dat onderwerp leren. Met andere woorden: er zijn strikte subjectieve en objectieve vereisten voor het uitvaardigen fatwa’s en men mag niet enkele Koranverzen uitzoeken voor wettelijke argumentatie zonder de hele Koran en Hadith erbij te betrekken.

 1. Het is in de Islam verboden om gerechtelijke uitspraken te doen, over welk onderwerp dan ook, zonder de Arabische taal te beheersen.
 2. Het is in de Islam verboden om Shari’ah aangelegenheden al te zeer te simplificeren en daarbij de gevestigde Islamitische wetenschappen te negeren.
 3. Het is in de Islam toegestaan (voor geleerden) om van mening te verschillen, behalve over de fundamenten van de godsdienst die elke Moslim moet kennen.
 4. Het is in de Islam verboden om de hedendaagse realiteit te negeren bij het uitvaardigen van rechtsuitspraken.
 5. Het is in de Islam verboden om onschuldigen te doden.
 6. Het is in de Islam verboden om gezanten, ambassadeurs en diplomaten te vermoorden. Daarom is het ook verboden om journalisten en hulpverleners te doden.
 7. In de Islam staat Jihad voor een defensieve oorlog. Jihad is niet geoorloofd zonder een juiste reden, zonder het juiste doel en zonder de correcte gedragsregels.
 8. Het is in de Islam verboden om mensen te bestempelen als niet-Moslims, tenzij ze zelf openlijk van hun ongeloof getuigen.
 9. Het is in de Islam verboden om -op welke manier dan ook- christenen of andere “Mensen van het Boek” schade toe te brengen of te mishandelen.
 10. Het is verplicht de Yazidis te beschouwen als “Mensen van het Boek”.
 11. De herinvoering van slavernij is verboden in de Islam. Ze werd met universele consensus afgeschaft.
 12. Het is in de Islam verboden mensen te dwingen zich te bekeren.
 13. Het is in de Islam verboden om vrouwen hun rechten te ontzeggen.
 14. Het is in de Islam verboden om kinderen hun rechten te ontzeggen.
 15. Het is in de Islam verboden om gerechtelijke straffen (hudud) uit te voeren zonder daarbij de juiste procedures te volgen en gerechtigheid en barmhartigheid te garanderen.
 16. Het is in de Islam verboden mensen te martelen.
 17. Het is in de Islam verboden om doden te verminken.
 18. Het is in de Islam verboden om misdaden toe te schrijven aan God (de Verhevene, de Geprezene).
 19. Het is in de Islam verboden om de graven en gedenkplaatsen van Profeten en Gezellen te vernielen.
 20. Gewapende opstand is verboden in de Islam, tenzij omwille van het duidelijke ongeloof van de heerser en wanneer hij het volk verbiedt te bidden.
 21. Het is in de Islam verboden een Kalifaat uit te roepen zonder de consensus van alle Moslims.
 22. Trouw zweren aan iemands land of volk is toegestaan in de Islam.
 23. Na de dood van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) vereist de Islam van niemand nog dat hij ergens heen migreert.