Islam de grootste religie in 2075

0
767

Volgens een onderzoek van het Pew Research Center (een Amerikaanse denktank in Washington) zal de islam, de snelst groeiende religie, in 2075 de meeste volgers hebben.

Hoewel het christendom, sinds het ontstaan ervan, de meest voorkomende religie ter wereld is onder de Abrahamitische religies, zal het naar verwachting tegen het einde van de eenentwintigste eeuw haar positie ten gunste van de islamitische religie verliezen.

De Amerikaanse studie voorspelt dat in 2050 “het aantal moslims ongeveer gelijk zal zijn aan het aantal christenen over de hele wereld”, als de huidige bevolkingsgroei doorzet. Voor het eerst in de geschiedenis zal het aantal aanhangers van de twee religies gelijk zijn.

Moslims zullen tussen 2015 en 2060 meer dan twee keer zo snel groeien als de totale wereldbevolking, en in de tweede helft van deze eeuw zullen moslims, christenen inhalen om de grootste religieuze groep ter wereld te vormen.”

De studie schreef de reden toe aan het feit dat elke moslimvrouw gemiddeld 2,9 kinderen heeft, vergeleken met 2,2 voor de andere groepen samen, verwijzend naar zeven andere grote niet-moslim religieuze groeperingen.

Een andere factor is dat moslims wereldwijd de jongste van de bevolking zijn. Volgens de studie zelfs “zeven jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd van niet-moslims”, wat betekent dat meer jonge moslims de oudere niet-moslims wereldwijd zullen vervangen.

Omdat veel moslims de neiging hebben te migreren naar landen met een niet-moslim meerderheid, zoals Europa en Amerika, blijkt uit gegevens van Pew dat in 2050 moslims ongeveer 1,5 % van Europa zullen bewonen. In de Verenigde Staten zullen ze 2% van de bevolking uitmaken, terwijl ze in heel Latijns-Amerika veel kleiner zullen zijn, volgens de projecties van het centrum.

Azië is in de moderne tijd altijd de motor geweest van de bevolkingsgroei in de wereld. De Pew-studie voorspelt dat India na drie decennia de grootste moslimbevolking ter wereld zal hebben en Indonesië zal vervangen, dat momenteel de grootste moslimbevolking ter wereld heeft.