Hoekstra is in Marokko vanwege de Anti-Daesh coalitie

0
690
Minister Wopke Hoekstra en minister Nasser Bourita. 11 mei 2022 Marrakesh.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken neemt vandaag deel aan de Anti-Daesh coalitie in de Marokkaanse stad Marrakesh.

Minister Hoekstra heeft een persoonlijk gesprek gehad met de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, over de bilaterale relatie en actuele, politieke ontwikkelingen.

Nederland beschouwt de in 2007 gepresenteerde autonomieplan voor de Sahara, door Marokko, als “een serieuze en geloofwaardige bijdrage aan het door de VN geleide politieke proces” om een ​​oplossing te vinden voor de Sahara-kwestie.

Met dit nieuwe standpunt, verwoord in de gezamenlijke verklaring die is afgegeven na de gesprekken tussen beide ministers, sluit Nederland zich bij de internationale steun aan de Marokkaanse autonomieplan over de Marokkaanse Sahara. De nieuwe positie van Den Haag volgt op de steun van de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje.

Hoekstra en Bourita benadrukten ook de belangrijke rol van Marokko in het kader van de samenwerking tussen de EU en Afrika. Herinnerend aan de langdurige betrekkingen, die de twee koninkrijken gedurende meer dan 400 jaar hebben verenigd, en hun nauwe sociale, culturele, economische en menselijke banden, onderstreepten Hoekstra en Bourita hun wederzijdse inzet om de dialoog en samenwerking tussen beide landen te versterken.

De ministers van Buitenlandse Zaken juichten de dynamische samenwerking tussen beide koninkrijken op het gebied van innovatie, water en duurzame energie en voedsel toe. Terwijl ze de rol van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap in Nederland op verschillende gebieden benadrukten, verwelkomden de twee ministers de hervatting van het internationale reizen tussen de twee landen, evenals de uitwisselingsprogramma’s voor studenten bij het Nederlands Onderwijsinstituut (NIMAR) in Rabat.

Op uitnodiging van minister Hoekstra zal minister Bourita een bezoek brengen aan Nederland.De Global Coalition tegen Daesh werd opgericht in 2014. De 84 leden van de coalitie zetten zich in voor: het aanpakken van de financierings- en economische infrastructuur van Daesh; voorkomen dat buitenlandse terroristische strijders de grens oversteken; ondersteuning van stabilisatie en herstel van essentiële openbare diensten in gebieden die zijn bevrijd van Daesh; en het tegengaan van de propaganda van de groep.

Nederland was tot september 2019, samen met Marokko, co-voorzitter van het Global Counterterrorism Forum (GCTF). Een internationaal samenwerkingsverband om terrorisme te voorkomen en te bestrijden.

In het GCTF staan onderwerpen zoals het tegengaan van gewelddadig extremisme, het creëren van tegenluid en de rol van strategische communicatie, het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen landen, het opsporen en voorkomen van terrorismefinanciering, het stoppen van Foreign Terrorist Fighters en re-integratie en rehabilitatie aspecten hoog op de agenda.