Hoe verder met de termen allochtoon en autochtoon?

0
65

De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd de termen allochtoon en autochtoon te herzien. Sociologen Arjen Leerkes en Jaco Dagevos van de Erasmus Universiteit Rotterdam leggen op de website Sociale Vraagstukken drie keuzes voor: afschaffen, hernoemen of herdefiniëren? Behalve stemmen mag ook iedereen alternatieven aandragen.

De Tweede Kamer nam in maart 2016 een motie aan waarin de regering wordt verzocht ‘om de beleidstermen westerse en niet-westerse allochtoon en autochtoon te herzien’. De motie vloeide voort uit een al langer lopend debat over de voor- en nadelen van hoe de Nederlandse overheid de etnische herkomst meet.

Leerkes en Dagevos pleiten met de poll en het artikel http://www.socialevraagstukken.nl/herziening-van-de-termen-autochtoon-en-allochtoon-is-nodig-afschaffen-hernoemen-of-herdefinieren/ voor een publieke discussie over de herziening van de termen allochtoon en autochtoon. Ook roepen zij iedereen op te komen met creatieve oplossingen voor een terminologie die niet meer stigmatiserend werkt maar juist helpt voor snellere integratie.

In het artikel beschrijven zij drie mogelijke opties:

1) Stop met meten van herkomst EN schaf de termen allochtoon-autochtoon af.
Stoppen met het vanuit de overheid meten van herkomst en afschaffen van de term allochtoon.

2) Ga door met meten van herkomst, MAAR gebruik andere termen, zoals migranten.
De termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ vervangen door termen die niet als stigmatiserend worden ervaren. Maar wel blijven meten om daarop beleid te kunnen ontwikkelen. Spreek bijvoorbeeld van ‘Turkse Nederlanders’.

3) Ga door met meten van herkomst EN geef een andere invulling aan allochtoon-autochtoon.
Een modernere betekenis geven aan de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ door ze anders te definiëren. Bijvoorbeeld: noem tweede generatie allochtonen voortaan eerste generatie autochtonen , ‘autochtonen van Turkse herkomst’ of ‘Turkse autochtonen’.

Leerkes en Dagevos zullen samen met studenten alle antwoorden van de poll analyseren. In december volgt van hen een reactie naar aanleiding van de uitkomsten. U kunt via deze link meedoen aan de poll: http://www.socialevraagstukken.nl/poll-allochtoon-autochtoon/

Term allochtoon
Het woord allochtoon is door sociologe Hilde Verwey-Jonker in 1971 geïntroduceerd als een neutraal alternatief voor gastarbeiders, buitenlanders of immigranten. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid -WRR- publiceert in 1989 een nota over de immigratieproblematiek met de titel Allochtonenbeleid.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek -CBS- neemt de term over in de officiële statistieken. De term raakt daarmee definitief ingeburgerd. Minister Asscher heeft de WRR in de zomer van 2016, naar aanleiding van de motie in de Tweede Kamer om advies gevraagd, over de herziening van gebruik van de beleidstermen allochtoon-autochtoon.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in