donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Er is geen plan voor een nieuw Midden-Oosten

Robert Fisk is een Engels journalist en Midden-Oosten-correspondent voor de Londense krant The Independent. Hij heeft verslag gedaan over de Iraanse Revolutie, de Irak-Iranoorlog, de Golfoorlog en het conflict in Algerije.

Hij woont in Beiroet, waar hij verslag deed van de burgeroorlog en schreef daarover een boek, Pity The Nation

Fisk spreekt vloeiend Arabisch en is een van de weinige westerse journalisten die Osama bin Laden drie keer geïnterviewd heeft.

Vandaag schreef hij een artikel over de oorlog in het Midden Oosten en het bijzonder in Syrië. Volgens hem maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog de leiders van de geallieerde landen plannen voor de naoorlogse periode. Dat deden ze jaren voor het einde van de oorlog.

Fisk vindt dat de leiders van de wereld vandaag hetzelfde moeten doen voor het Midden-Oosten. Het bloedbad in het Midden-Oosten is een harde realiteit, en toch heeft niemand een toekomst voor de regio. Denkt niemand over ‘een leven na IS’. Volgens Fisk zijn er momenteel elf landen die vijf verschillende islamitische landen bombarderen om hun vijanden te vernietigen. Maar wat komt daarna?’

Europa reageert volgens hem enkel met geweld nadat een miljoen vluchtelingen de Europese grenzen hebben overgestoken. Niemand heeft al gesuggereerd dat we ons moeten richten tot de dieperliggende problemen van deze arme mensen.

Volgens Fisk zijn we geobsedeerd om Turkije te overtuigen de vluchtelingenstroom te stoppen. Maar ontbreekt het bij de leiders aan een langetermijnvisie voor een nieuw Midden-Oosten.

Met dank aan de Standaard