vrijdag 19 juli 2024
24.5 C
Staphorst

Dichtbij & Drempelvrij-tour met voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie van start

In Nederland worden nog dagelijks mensen ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

Het College oordeelt in individuele gevallen over discriminatie en adviseert de overheid gevraagd en ongevraagd rondom dit thema. Werkgevers kunnen voor advies bij het College terecht met vragen over bijvoorbeeld voorkeursbeleid en discriminatie op het werk.

Vandaag starten het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman de landelijke tour ‘Dichtbij & Drempelvrij’ met voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie. De aftrap van de tour vindt plaats met een bijeenkomst op het ROC Mondriaan in Den Haag. Eerstejaarsstudenten gaan met het College en de ombudsman in gesprek over onderwerpen als discriminatie bij stages en bijbanen en discriminatie door de politie.

Het doel van de ‘Dichtbij & Drempelvrij’-tour is ervoor te zorgen dat voorbeelden van discriminatie in het dagelijks leven zichtbaar worden. Zo kunnen scholen en werkgevers passend beleid ontwikkelen om discriminatie tegen te gaan. Daarnaast willen het College en de Ombudsman dat mensen door middel van de tour bij klachten over discriminatie de weg naar het College en de Nationale ombudsman makkelijker kunnen vinden.