De laatste 10 nachten van ramadan

0
1404

De laatste 10 nachten van de heilige maand ramadan zijn ongetwijfeld de belangrijke nachten in de islamitische kalender. Tijdens één van deze nachten vind de nacht plaats die beter is dan 1000 maanden.

Het gaat om Laylat al-Qadr of De Waardevolle Nacht. Deze nacht is binnen de islam de nacht waarin voor de eerste maal de Koran door de engel Djibril (Gabriël) aan Mohammed zou zijn geopenbaard. Doorgaans wordt Soera De Bloedklomp beschouwd als de eerste soera die geopenbaard werd, waarin Mohammed de opdracht krijgt te lezen.

In Soera De Waardevolle Nacht staat dat deze nacht beter is dan duizend maanden. Engelen en de Geest door Gods gebod dalen neer, zeggende “In alles Vrede,” tot het rijzen van de dageraad.

De nacht van Laylatoel Qadr, is een nacht die geen gelijke kent. God zegt in de Koran over Laylatoel Qadr in Soera (hoofdstuk) al-Qadr:

Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Laylatoel Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht (Laylatoel Qadr) is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest (engel Gabriel) dalen in haar (Laylatoel Qadr) neer met  toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering.

Moslims wordt dan ook aangeraden Laylat al-Qadr in gebed door te brengen omdat het de waarde van 1000 maanden heeft. Doordat niemand de exacte datum weet, brengen veel moslims de laatste 10 nachten van ramadan door in gebed.

De Profeet heeft de gelovigen bevolen om naar deze nacht te zoeken in de laatste 10 nachten van ramadan. Aisha ( de 9de vrouw van de profeet) heeft overgeleverd dat de Profeet  zei: “Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de ramadan.”

Aisha vroeg eens aan de Profeet welke smeekbede zij zou moeten zeggen wanneer Laylatoel Qadr aangebroken was. Hij leerde haar toen om te zeggen: O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, vergeef mij.