D66 stop nederzettingen, mensenrechtenschendingen door Israël

0
48

Tijdens het partijcongres van D66 gisteren in Arnhem is motie een resolutie aangenomen. De motie roept de fractieleden in de Tweede Kamer en het Europese Parlement ‘zich in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen’.

Als Israël geen gehoor geeft aan de eisen dan willen de Jonge Democraten dat D66 het associatieverdrag tussen de EU en Israël opgeschort. De motie is door de Jonge Democraten ingediend.

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de Christenunie vindt het ‘schokkend’ dat D66 de band met Israël op het spel zet. Via Twitter liet CIDI-voorzitter Ronnie Eisenmann weten het ‘een misser’ te vinden en verwijt D66 een dubbele standaard. “De wereld staat in brand maar D66 neemt motie tegen Israël aan.”

De tekst van de resolutie:

Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 16 april 2016 te Arnhem,

CONSTATERENDE DAT:

Israël een associatieverdrag heeft met de Europese Unie, wat Israël aanzienlijke privileges gunt op het gebied van handel;

Dit associatieverdrag gebaseerd is op respect van beiden partijen voor mensenrechten en democratische principes (artikel 2, een “essentieel element” van het verdrag);

De Europese Unie actief wereldwijd de naleving van mensenrechten promoot;

Israël in strijd met het internationaal recht een actief nederzettingenbeleid voert in Oost-Jeruzalem en andere delen van de Westelijke Jordaanoever (bezette Palestijnse gebieden) en vaak door de VN en mensenrechtenorganisaties bekritiseerd is voor ernstige schendingen van de mensenrechten in deze gebieden, die veelal samenhangen met het nederzettingenbeleid;

OVERWEGENDE DAT:

De Europese Unie internationaal een leidende rol zou moeten spelen in het bevorderen van de mensenrechten, ook in Israël en de bezette Palestijnse gebieden, en zich moet inzetten voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, op basis van het internationaal recht;

Artikel 2 uit het EU-Israël associatieverdrag op dit moment en al lang niet nageleefd wordt door Israël;

Mensenrechtenschendingen consequenties dienen te hebben, politiek, diplomatiek of anderszins;

ROEPT DE DELEGATIE IN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE TWEEDE KAMERFRACTIE OP OM:

Zich actief in te zetten voor het standpunt dat de Europese Unie eisen aan Israël dient te stellen om de bouw van nederzettingen en mensenrechtenschendingen te stoppen en, indien hier geen gehoor aan gegeven zal worden, het associatieverdrag met Israël (gedeeltelijk) op zou kunnen worden geschort;

En gaat over tot de orde van de dag.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in