Coördinator aanpak discriminatie openbare ruimte

Het College voor de Rechten van de Mens beveelt de overheid aan om een coördinator aan te wijzen voor de aanpak van discriminerend gedrag in de openbare ruimte. Deze coördinator kan ervoor zorgen dat de overheid een overkoepelende, integrale en structurele aanpak van alle vormen van discriminerend gedrag ontwikkelt.

Het College wil dat bewindslieden en politici zich actiever en duidelijker uitspreken als zich ernstige discriminatie-incidenten voordoen. Alleen op die manier kan de overheid bijdragen aan bewustwording over discriminatie en racisme in Nederland. Dat schrijft het College in zijn jaarrapport dat woensdag is gepresenteerd. De overheid moet volgens de waakhond actief blijven uitstralen dat iedereen een plek heeft in de samenleving.

Zeven op de tien mensen die discriminatie hebben ervaren melden het niet. Zij hebben er bijvoorbeeld weinig vertrouwen in dat hun melding tot resultaat zal leiden of zij vinden het incident niet serieus genoeg om te melden. Dat laat zien dat discriminatie soms al genormaliseerd is. Om discriminerend gedrag tegen te gaan beveelt het College aan dat meldinstanties, zoals de politie, discriminatie expliciet signaleren bij en verwerken in meldingen en aangiftes. Dat gebeurt nu nog niet altijd.