donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Hij heeft hen lief en zij hebben Hem lief.

  Hij (God) heeft hen lief en zij (mensen) hebben Hem lief.

Jezus

(Jezus zei): En waarlijk, God is mijn Heer en jullie Heer. Aanbidt Hem alleen, dat is het rechte pad.

Word niet snel boos en het paradijs zal tot jou behoren

Word niet snel boos en het paradijs zal tot jou behoren.

leraar

De beloning van de leraar is gelijk aan de beloning van diegene die vast en bidt.

Koran

"God kijkt niet naar jullie uiterlijk of rijkdom, maar naar jullie hart en daden." 

O Allah

  O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, vergeef mij.

Mensen met een besmettelijke ziekte moeten uit de buurt blijven van mensen die gezond zijn.

Oordeel niet tussen mensen als je boos bent.

  Geluk komt tot degenen die er vertrouwen in hebben.  

Zeg: “Ik ben niet als verantwoordelijke over jullie aangesteld.”

Zeg: "Ik (Mohammed) ben niet als verantwoordelijke over jullie aangesteld."