vrijdag 19 juli 2024
28 C
Staphorst

Bureau Arabia: een initiatief van de Moslimkrant

Na de Moslimkrant Lezing en de Mohammed Glossy introduceert de Moslimkrant Bureau Arabia.

Waarom?
In de Arabische en moslimwereld worden wekelijks bijzondere bijdragen gepubliceerd door gezaghebbende journalisten, academici, mensenrechtenactivisten, geestelijken en politici.

Deze vrije denkers maken zich zorgen over de maatschappelijke, economische en politiek-religieuze strijd en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor de bewoners in eigen land en het Westen.

In hun bijdragen uiten deze denkers kritiek op elkaar en op orthodoxe groepen en de gevolgen van geopolitiek en de intensieve westerse bemoeienis met hun land en regio. Hun denken vormt een frisse blik op hoe moslims met elkaar het democratische debat voeren en hoe zij met andersdenkenden kunnen omgaan op basis van respect voor elkaars cultuur en religie en de rol van het westen hierin.

Tot nu toe ontbreekt het in Nederland aan dergelijke frisse en kritische geluiden binnen de moslimgemeenschap die de religieuze en politiek conservatieven van een beschaafde en evenwichtig tegengeluid voorzien. De oorzaak hiervan is meervoudig.

Uit angst durven velen niet van zich laten horen. Anderen ontberen een academische, religieuze en politiek vorming. Een deel is niet in staat om de politiek en de religieuze context om te zetten in toegankelijk taalgebruik voor de jonge generatie Nederlandse moslims die de Arabische taal niet beheersen.

Zoals in de Nederlandse kranten vaak artikelen uit buitenlandse kranten zoals The New York Times, Der Spiegel, El El País, Le Monde en The Guardian interessante, verfrissende en nieuwe invalshoeken bieden voor Nederlandse lezers, zo willen wij een serie lanceren van vrijdenkers met of zonder moslim-achtergrond.

Het doel van Bureau Arabia is om Nederlandse moslimjongeren, autochtone en minderheidsgroepen te informeren over nieuwe ontwikkelingen in de Arabische moslimwereld.