donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Azough benoemd als rapporteur extremisme

Naïma Azough wordt de nieuwe speciaal rapporteur extremisme. Tot eind dit jaar gaat ze op verzoek van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Martin van Rijn in kaart brengen wat goed en minder goed werkt in de strijd tegen radicalisering en extremisme in Nederland.

Azough gaat kijken waar het jeugdwelzijnswerkers, zorgprofessionals, wijkagenten, docenten en ouders goed lukt te voorkomen dat kwetsbare jongeren zich isoleren van anderen en de Nederlandse samenleving. Ook moet ze kijken of extremisme in een vroeg stadium te herkennen is en of daar iets tegen te doen is.

Goede ervaringen en knelpunten zullen worden gebundeld en besproken met deskundigen zodat het gesprek tussen jeugdwelzijnwerkers, hulpverleners en onderwijsprofessionals daarover gestimuleerd kan worden. Daarnaast worden de ervaringen gedeeld met andere Europese landen.