Allah/God met hoofd- of kleine letter

Een groep vrouwelijke theologen en academici willen dat het Nederlands Bijbelgenootschap, God en Jezus, niet met een hoofd-, maar kleine letter beginnen.

De groep vindt het voor vrouwen ‘een klap in het gezicht’ en ‘een stap achteruit om als gelijkwaardig te worden beschouwd.’

Het Arabisch
In tegenstelling tot het Latijnse schrift kent het Arabische schrift geen hoofdletters. Het staat daar niet alleen in, ook geschriften zoals Chinees, Georgisch, Hebreeuws, Hindi, Perzisch, Bengaals en Urdu kennen geen hoofdletters. Maar dan zijn we er nog niet!

Een deel van de redactie van deze krant vindt dat we als Nederlandstalige krant ons moeten houden aan de gangbare regels die ook gelden voor de Nederlandse kranten, lees: ‘Dikke’ of ‘Grote’ Van Dale. Een ander deel vindt dat we dat we ons moeten houden aan de Arabische taal, omdat de Heilige Koran in het Arabisch geschreven is

Het denken staat gelukkig niet stil. Talen ontwikkelen zich en passen zich aan de tijdgeest van de mensen die het spreken en dagelijks gebruiken. Moeten wij als krant ook met deze ontwikkeling mee of houden we ons vast aan het gebruiken van hoofdletters uit eerbied en respect voor Allah/God en in dit geval de profeet Jezus?

God verbiedt in de Koran moslims om onderscheid te maken tussen Zijn gezanten en profeten  zie hoofdstuk, de Koe (2:285): De profeet Mohammed bevestigd het verbod in een overlevering/hadith: 

“Ik ben de meest waardige (van de mensen) met Jezus, de zoon van Maria, in deze wereld en in het hiernamaals. En profeten zijn broers, hun moeders zijn verschillend, hun religie is één.”

Het probleem is dat een groep mensen – als zij de meerderheid, middels coalities – weet te organiseren dat zij dingen tijdelijk kunnen wijzigen en naar hun hand zetten tot dat er een andere groep aan de macht is en die weer de regels verandert. Zoals nu in Amerika de Democraten aan het slopen zijn wat de Republieken daarvoor hebben opgezet.

Een hoofd- of kleine letter maakt God of Jezus in feite niks uit. God en Jezus worden er niet groter en niet kleiner van en beiden zullen er niet van wakker liggen. Het gaat God om de intentie waarmee je Hem aanspreekt.

Uit respect blijven wij God en Jezus en alle profeten met een hoofdletter schrijven. De rest is bezigheidstherapie en daar zijn wij niet tegen!