donderdag 18 juli 2024
23.6 C
Staphorst

Advies: Mensenrechten in het mbo

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde gisteren zijn advies ‘Mensenrechten in het mbo’. Uit een verkenning van het College blijkt dat structurele aandacht voor mensenrechten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ontbreekt.

Die aandacht is wel dringend nodig. Enerzijds om mbo-studenten voor te bereiden op hun latere beroepspraktijk, bijvoorbeeld als ze werkzaam zijn in de zorg voor ouderen in verpleeghuizen.

Anderzijds om studenten een duidelijk houvast te geven in hun ontwikkeling als burger bij vraagstukken die gaan over vrijheid van meningsuiting, veiligheid, godsdienstvrijheid, jihadisme en privacy.

Het mbo bereidt studenten niet alleen voor op hun toekomstige beroep, maar ook op hun participatie als burger in de samenleving. Het kennen van en kunnen omgaan met de rechten helpt de kritische en sociale vaardigheden van studenten in het mbo te versterken. In dergelijke discussies zijn mensenrechten aan de orde die betrekking hebben op lichamelijke integriteit, rassendiscriminatie, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en privacy. Studenten zijn nu nog onvoldoende bekend met deze rechten. 

 Het advies van het College is te vinden via: https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/36371