14.7 C
Amsterdam
zaterdag 8 mei 2021

Onderzoek naar dilemma’s bij eer-gerelateerd geweld

In opdracht van het ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar de dilemma’s waar professionals mee te maken hebben bij hulpverlening aan cliënten met een niet-Nederlandse of biculturele achtergrond bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking Movisie met input van cliënten en medewerkers van de vrouwenopvang. 

In het rapport wordt zowel het perspectief van de hulpverleners als van de hulpzoekenden beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd van oktober 2016 tot en met juni 2017 op basis van onder andere een literatuuronderzoek, focusgroepen met hulpverleners en hulpzoekenden, interviews met hulpzoekenden en expertmeetings. 

Het rapport geeft aanbevelingen op organisatieniveau in de hulpverlening en voor de lokale overheid zoals de structurele aandacht voor deskundigheidbevordering van specifieke kennis, de diversiteit van teams in de hulpverlening en het verbeteren van de samenwerking tussen onder meer informele en formele organisaties

De aanbevelingen voor de landelijke overheid zijn een systeemaanpak waarin balans tussen het betrekken van de familie en het behouden van het belang van de hulpzoekende. Het investeren in preventieve voorlichting over zelfbeschikking in het onderwijs. Het betrekken van bredere doelgroep voor kwesties rondom zelfbeschikking
en de zelfbeschikking ook bij christelijk orthodoxe groepen in het vizier te houden.

Het rapport  http://www.opvang.nl/files/rapport-dilemmas-in-de-hulpverlening.pdf wordt op 1 november besproken in de Tweede Kamer bij het Algemeen Overleg Geweld in afhankelijkheidsrelaties.