10.5 C
Amsterdam
woensdag 12 mei 2021

Allochtone Nederlanders willen niet bij de politie

Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond voelen niets voor een baan bij de politie.

Uit het onderzoek van Motivaction onder 1.024 jongeren blijkt dat de politie een gigantisch imagoprobleem onder allochtonen heeft. Van de jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond zegt 56 procent ‘zeker niet’ bij de politie te willen werken. Onder autochtone Nederlanders is dat 31 procent.

Het imago van de politie is volgens sommige respondenten zo slecht, dat ze vrezen dat hun banden met familie en vrienden eronder zouden lijden als zij agent zouden worden.

 De jongeren geven aan zelf te ervaren dat de politie discrimineert of dat de politie in hun ogen een oneerlijke organisatie is. Nederlandse agenten worden als ‘racistisch’, ‘ongeduldig’ en ‘blank’ bestempeld. 

De politie zegt dat het onderzoek enigszins is verouderd en dat er inmiddelsallerlei maatregelen zijn genomen om de situatie te verbeteren.