10.6 C
Amsterdam
vrijdag 14 mei 2021

Moslims herdenken deze week de Slag bij Oehoed

De Slag bij Oehoed: de tweede grote veldslag tussen moslims en Mekkanen op 23 maart 625 (6 Shawal 3 AH) bijde berg Oehoed nabij Medina. 

De Mekkanen wilden wraak nemen op profeet Mohammed en de moslims na de verloren Slag bij Badr. In plaats van een rechtstreekse aanval op Medina bleven de Mekkanen onder leiding van Aboe Sufyan bij de berg Oehoed in de hoop dat de moslims hen wilden treffen.

Uiteindelijk trok een 1000-koppig moslimleger op 23 maart 625 ten aanval tegen een legermacht van 3000 Mekkanen. Volgens de overleveringen maakten de boogschutters een tactische fout door van positie te veranderen, hoewel de profeet Mohammed hen dat expliciet verboden had.

De moslims verloren daardoor hun rugdekking omdat een groep Mekkanen onder leiding van Khalid ibn Walid -die later tot de islam zou bekeren- hen vanuit hun rug kon aanvallen. Khalid ibn Walid was namelijk met zijn mannen om een kleine heuvel gereden.

Veel moslims werden gedood en de anderen trokken zich terug in de heuvels. Onder de doden bevond zich Hamza ibn Abd al-Muttalib  of “de leeuw van Allah” was een oom van de profeet Mohammed. Hamza was één van de vroege bekeerlingen tot de islam. Hij genoot veel aanzien bij het volk van Mekka (en later Medina) vanwege zijn integriteit, temperament en zijn potige gestalte.

Grave of hamza
De graf van Hamza Ibn Abd al-Muttalib

Hamza is uiteindelijk tijdens de Slag van Oehoed omgekomen door de hand van een Ethiopische slaaf genaamd Wahshi. Wahshi werd indertijd door zijn meesteres Hind bint Utbah de vrijheid beloofd wanneer hij in staat zou zijn Hamza te doden. Hij slaagde hierin door Hamza te doorpriemen met een lans -Wahshi heeft zich later bekeerd tot de Islam-. Hind sneed de lever van Hamza uit zijn lichaam en kauwde erop, maar ze slaagde er niet in, hem in te slikken en spoog hem weer uit. Daarna klom zij op een hoge rots en riep zo hard zij kon:

‘De vrucht van de wraak is in Uhud geplukt,
‘k Heb Hamza’s lever uit zijn buik gerukt!
Dat heeft mijn schrijnende wond verzacht,
Genezen de vlammende pijn in mijn hart.
De krijg, die als ijskoude regen over je stort,
Slaat toe als een leeuw: krachtig en kort.’

martyers-uhud
Binnen op het plein ligt het graf van Hamza Ibn Abd al-Muttalib

Hamza ibn Abd al-Muttalib is begraven waar hij is gestorven aan de voet van de berg Oehoed, naargelang de gewoonte destijds bij martelaarschap. Het graf is nog steeds intact en wordt dagelijks door veel moslims bezocht.