18.1 C
Amsterdam
donderdag 13 mei 2021

VVD en CDA sluiten Wilders definitief uit

Op verzoek van informateur Herman Tjeenk Willink hebben de VVD en het CDA, officieel in een brief uitgelegd waarom ze niks te maken willen hebben met Wilders en zijn PVV.

Volgens de VVD en het CDA zijn de belangrijkste redenen dat Geert Wilders de laatste jaren steeds harder de ‘liberale kernwaarden’ van ons land zou hebben afgewezen en na de Catshuis-breuk in 2012 niets hebben gedaan om het beschadigde vertrouwen te herstellen.

Mark Rutte schrijft over Wilders: ,,Hij heeft stelselmatig bevolkingsgroepen beschimpt en beledigd. Denk aan zijn uitspraak over minder Marokkanen. Hij heeft gepleit voor het inperken van grondwettelijke vrijheden van mensen. Met een partij die dat vindt, kan de VVD onmogelijk samen regeren.” 

Mark Rutte neemt het Wilders kwalijk dat hij de Tweede Kamer voortdurend een ‘nepparlement’ noemt en de rechterlijke macht continu ondermijnt door te spreken over ‘neprechters’.

CDA-leider Buma schrijft dat samenwerking er echt niet in zit. ,,Dit alles brengt mij ertoe u te berichten geen aanknopingspunten te zien voor gesprekken die uiteindelijk kunnen leiden tot een vertrouwensbasis die ruimte schept voor het uitwerken van een geloofwaardige beleidsmatige agenda.”