16.3 C
Amsterdam
dinsdag 11 mei 2021

Allah ging met de duivel in debat

Het aangekondigde debat van Leefbaar Rotterdam op 29 mei 2017 in Kantine Walhalla in Rotterdam belooft wat. Posters en partij zorgen deze dagen voor verhitte discussies aan de Maas.

Net als de andere deelnemers – met een moslimachtergrond – kreeg ik verschillende vragen van moslimjongeren. De belangrijkste vraag: in Allahs naam, waarom in debat met Leefbaar Rotterdam?

Er zijn verzen in de Koran die Satans vijandschap beschrijven: zijn jaloezie en de strijd tegen de menselijkheid, evenals ongehoorzaamheid jegens God. Soera, Al-A-raaf – De Kantelen:

Hij (God) zei: “Wat weerhoudt jou (Satan), dat jij je niet eerbiedig neerboog toen Ik je dat beval?”
Hij (Satan) zei: “Ik ben beter dan hij (Adam), U (God) hebt mij uit vuur geschapen en hem (Adam) hebt U uit klei geschapen.”
Hij (God) zei: “Daal hieruit af. Het past jou niet je hoogmoedig te gedragen. Ga dus hieruit weg. Jij behoort tot de gekleineerden.”
Hij (Satan) zei: “Verleen mij uitstel tot de dag waarop zij opgewekt worden.”
Hij (God) zei: “Jij behoort bij hen die uitstel hebben gekregen.”
Hij (Satan) zei: “Maar omdat U mij misleid hebt zal ik voor hen (mensen) op de loer liggen op Uw juiste weg. Dan zal ik op hen afkomen, van voren en van achteren en van rechts en van links. En U (God) zult merken dat de meesten van hen geen dank betuigen.”

Wat leert dit vers ons?
Hij, de Geduldige, onderbrak de Satan niet. Hij, de Zachtmoedige, maakte hem niet belachelijk en Hij, de Oneindige, gaf hem de ruimte om zijn verhaal te doen en naar hem te luisteren. God ging dus in discussie met de Satan over de positie van alle mensen en niet alleen over die van de moslims.

Wij moslims hebben niet de kennis noch de macht om te bepalen wie goed is en wie niet. Wij moslims moeten leren dat wij niet kunnen bepalen wie naar de hel of de hemel gaat. Dit is een exclusiviteit die alleen aan God de Barmhartige is voorbehouden. Zowel de Koran – Gods woord – als de Profeet zijn hier duidelijk over. Immers, geen mens is in zijn kennis, laat staan handelen, compleet. Zelfs de engelen, de profeten en de gezanten van God waren dat niet.

Mocht u denken dat ik Leefbaar Rotterdam en zelfs de PVV en hun achterban met Satan vergelijk, dan hebt u het mis. Waar het om gaat is dat God naar iedereen luistert en zelfs met de Satan de discussie is aangegaan. Er is geen argument om op religieuze basis niet de discussie aan te gaan met de medemens, van welke religie of politieke kleur ook.

Verwacht ik een oplossing van “het probleem” bij het debat dat Leefbaar Rotterdam aan het begin van de Ramadan organiseert? Het antwoord is nee. Maar is dat een reden om niet naar elkaar te luisteren en in debat te gaan?

Feit is dat zowel moslims als Leefbaar Rotterdam en haar achterban zich zorgen maken. Mensen die zich zorgen maken, willen gehoord worden. Een Arabisch spreekwoord luidt niet voor niks: luisteren is een gratis medicijn!

Als Nederlandse moslims, Rotterdammers en verantwoordelijke medeburgers hebben wij de religieuze en maatschappelijke plicht alle zorgen en klachten serieus te nemen. Laten wij moslims ons niet verstoppen in onze eigen gemeenschappen. Laten we – vanuit en met onze gemeenschappen – luisteren naar en met de anderen (gelovig of niet) het debat aangaan. Op basis van kennis en argumenten, niet op basis van onze cultuur en gevoelens. Zoals ook de Koran niet is geschreven op basis van gevoelens maar op basis van kennis en argumenten.

Het kampioensfeest van Feyenoord liet zien dat alle nationaliteiten in dezelfde fontein – in vrede – hun vreugde konden vieren. Juist tijdens de heilige maand Ramadan hebben wij moslims de religieuze plicht om ‘de vijfde colonne’ de mond te snoeren.