16 C
Amsterdam
donderdag 13 mei 2021

40 procent geregistreerd discriminatie etnisch gerelateerd

Vorig jaar zijn er ruim tienduizend meldingen van discriminatie geregistreerd. De meeste meldingen gingen over (mogelijke) discriminatie op grond van ras of herkomst.

Dat blijkt uit een analyse van de discriminatieregistraties over 2016 door kenniscentrum discriminatie Nederland, Art.1. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie en de politie.

Het is het tweede jaar op rij dat een analyse verschijnt van discriminatieregistraties van politie, antidiscriminatievoorzieningen, het College voor de Rechten van de Mens, Meldpunt Internet Discriminatie en Meldpunt Discriminatie Internet.

Aanleiding voor het onderzoek is dat we meer inzicht willen in discriminatie’, zegt Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de politie. ‘We maken als politie een kwaliteitsslag in de screening en monitoring van discriminatiezaken. Hoe vollediger de aangifte, hoe effectiever de vervolging door het OM.’

Social media
Burgers deden vorig jaar 4.376 keer aangifte of een melding van discriminatie bij de politie. Ook maakten ze 4.761 keer melding van (mogelijke) discriminatie. Rond de 40 procent van de registraties heeft betrekking op (mogelijke) discriminatie op grond van ras of  herkomst. Ook stellen de onderzoekers vast dat steeds meer registraties betrekking hebben op discriminatie via social media.

Peter Slort verwacht dat het volgende jaarrapport naast cijfers ook meer duiding geeft. ‘We zijn net begonnen met het verbeteren van het werkproces van registratie van meldingen en aangiftes.