16 C
Amsterdam
donderdag 13 mei 2021

Vacature lid raad van toezicht in strijd met de wet

Leden van de raad van toezicht van het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld moeten in de eerste plaats deskundig zijn. „De eigen religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond is van minder belang.”

Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de VVD-fractie Barneveld. Aanleiding voor de vragen is een advertentietekst voor een lid van de raad van toezicht, waarin een voorkeur werd uitgesproken voor „een mannelijke kandidaat met een reformatorische achtergrond”.

De tekst is in strijd met artikel 1 van de Grondwet en artikel 5 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, stellen B en W. ,,Er kunnen in de vacaturetekst alleen eisen worden gesteld over de inhoud van de baan zelf. In de vacaturetekst van het CJG, worden vrouwen en andere groepen op al bij voorbaat uitgesloten. En dat valt onder discriminatie.”

Het college van B en W achten het „belangrijk dat de raad van toezicht een afspiegeling is van de Barneveldse inwoners. „Wij vinden het van belang dat er sprake is van diversiteit, zodat alle groepen uit Barneveld zich vertegenwoordigd voelen.”