18.1 C
Amsterdam
donderdag 13 mei 2021

Klaas Dijkhoff is ruimhartig voor asielzoekers

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft een ruimhartig asielbeleid gevoerd. Dijkhoff was de afgelopen jarenminder streng voor individuele gevallen dan zijn voorgangers.

De Staatssecretaris maakt gebruik van discretionaire bevoegdheid -vrije beslissingsruimte- van de bewindspersoon om af te wijken van regels en wetten, bijvoorbeeld om humanitaire redenen.

In totaal werden 780 veelal schrijnende zaken aan Dijkhoff voorgelegd. Dat ging vooral om asielzoekers die de asielprocedure hadden doorlopen en van de rechter terug moesten naar het land van herkomst.

De VVD staat altijd bekend om een hard asielbeleid, maar de voorgangers van Dijkhoff waren in de praktijk strenger. PvdA’er Albayrak en Hirsch Ballin (CDA) maakten tijdens hun periode als bewindspersoon bijvoorbeeld slechts in 22 procent van de gevallen gebruik van deze zogenoemde discretionaire bevoegdheid.