8.4 C
Amsterdam
woensdag 12 mei 2021

Kredietbank Rotterdam bereikt doelgroep niet

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van schuldhulpverlening aan inwoners die hun schulden niet kunnen aflossen.

De hulp moet er volgens de wet op gericht zijn dat mensen weer van hun schulden af kunnen komen.

In Rotterdam kunnen inwoners hiertoe een aanvraag voor een schuldregeling indienen bij de gemeentelijke Kredietbank Rotterdam (KBR). Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schuldproblemen 27.000 Rotterdammers zitten zelfs zo diep in de schulden, dat zij die niet meer kunnen aflossen.

Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de gemeente het aantal inwoners met problematische schulden niet bereikt. Volgens het onderzoek komt dat onder meer doordat maar weinig inwoners met problematische schulden een aanvraag indienen bij de KBR.

Het lage aantal wordt onder meer veroorzaakt doordat de gemeente de procedure om een schuldregeling aan te vragen te ingewikkeld heeft gemaakt. Inwoners die hulp vragen, krijgen te maken met te veel verschillende organisaties, waardoor zij het gevoel krijgen ‘van het kastje naar de muur’ te worden gestuurd.

De rekenkamer concludeert in het onderzoek dat de gemeente er ten onrechte van uitgaat dat mensen met schuldproblemen voldoende ‘eigen kracht’ hebben om hun schuldproblemen aan te pakken.